Publicēts 11.09.2020
Realizēts ELFLA projekts ”Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem.”
Rēzeknes novada, Griškānu pagastā, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē ''Sprīdītis'' realizēts projekts "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem.'' Nr.19-01-AL15-A019.2203-000003.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2020
Realizēts projekts “Dricānu kultūras nama skatuves apgaismojuma modernizācija”
Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota pasākumu kvalitāte un ieviestas jaunas apgaismošanas iespējas, kas būtiski papildinās pasākumu noformējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2020
Piešķirts finansējums zivju krājumu palielināšanai Lubānā
Valsts zivju fonds piešķīris finansiālu atbalstu - 10 000 EUR Rēzeknes novada pašvaldības izstrādātajam projektam Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”. Projekts izstrādāts Lauku atbalsta dienesta Valsts atbalsta pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.09.2020
Kultūra vieno gadsimtus
Bērzgalē realizēts projekts “Kultūra vieno gadsimtus”. Šī projekta ietvaros sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče” tika iegādāti jauni tērpi. Dizainere Velga noorganizēja fotosesiju, kur skaistos tērpus fotogrāfijās iemūžināja fotogrāfs Leonīds Važnais.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Realizēts projekts “Sniedz roku” Strūžānu pagasta kultūras namā
Ir iegādāts un uzstādīts telpu nepieciešamais aprīkojums - virtuves aprīkojuma komplekts, virtuves mēbeļu komplekts, šūšanas apmācību komplekts, bērnu stūrīša un atpūtas stūrīša mēbeļu komplekts, kā arī un smart televizors.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2020
Vērēmu pagastā īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””
SIA ”Ludzas amatnieku centrs” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 8 sieviešu jakas, vīriešu garos svārkus/ mēteļus, vīriešu kreklus, sieviešu plecu lakatus, lai uzlabotu kolektīva vizuālo tēlu un veicinātu tā koncertdarbību pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2020
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta norise
Projekta īstenošanas rezultātā Rēzeknes novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.08.2020
Noslēdzies Rāznas nacionālā parka biedrības projektu konkurss
Noslēdzies Rāznas nacionālā parka biedrības rīkotais projektu konkurss. Izvērtējot visus iesniegtos projektu pieteikumus, komisija izvēlējās piecus konkursa kritērijiem atbilstošākos projektus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2020
Ozolaines pagasta svētkos tiks atklāta sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa jeb Garšu laboratorija
Sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa jeb Garšu laboratorija Ozolaines Tautas namā tiks atklāta šā gada 8.augustā plkst.18.30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2020
Īstenots viens no grants ceļu pārbūves projektiem Rēzeknes novadā
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa tika īstenots Rēzeknes novada pašvaldības projekts Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta”. Projekta mērķis bija uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros līdz 2020. gada 18. jūnijam tika veikta piecu Rēzeknes novada pašvaldības grants autoceļu pārbūve.
 Lasīt vairāk