Publicēts 07.10.2020
Svecīšu vakari Rēzeknes novada kapsētās 2020
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2020
Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu sacensību rezultāti 2019./2020. mācību gadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2020
Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldību skolu sporta spēļu rezultāti 2019./2020. mācību gadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2020
Aicina darbā mājturības un tehnoloģijas skolotāju zēniem
Rēzeknes novada Verēmu pamatskola aicina darbā mājturības un tehnoloģijas skolotāju zēniem. Slodze - 0,25 likmes. Pieteikumus ar CV sūtīt uz skolas direktores epastu iveta.gaile@saskarsme.lv, tālr. 29421475.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.07.2020
Kapusvētki Rēzeknes novada kapsētās 2020
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2020
PRECIZĒJUMS. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0078, 7882 002 0092, 7882 002 0100, 7882 002 0094 un 7882 002 0084 Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” precizē 2020. gada 4. jūnija sēdē apstiprinātos izsoles noteikumus sekojošā redakcijā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.05.2020
Aktuālais video: Stoļerovas pagastā 4. maijā stāda kokus un košumkrūmus
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2020
Aktuālais video: Piegādā pagastu informatīvos izdevumus par Covid-19 krīzi
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2020
Projekta laikā izstrādātās darba lapas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2020
SIA “Plašumi” – biškopības produkcija
 Lasīt vairāk