Publicēts 27.11.2017
Dzīvokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem- pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana- pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Izziņa par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam – pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Izziņa par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu – pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Atļauja nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu- pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā – pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana- pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi Rēzeknes novadā- pakalpojuma apraksts
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2017
Raženi aizritējusi ikgadējā Latgales tūrisma konference
10. novembrī Lūznavas muižā uz Latgales tūrisma asociācijas “Ezerzeme” rīkoto ikgadējo Latgales tūrisma konferenci pulcējās vairāk nekā 100 reģiona tūrisma nozares profesionāļi, lai atskatītos uz aizvadīto tūrisma sezonu un smeltos jaunas iedvesmojošas idejas tālākajam darbam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2017
Aktuālā galerija
 Lasīt vairāk