Publicēts 26.01.2018
Latgales reģionā Mitrāju dienai veltīti pasākumi notiks visu februāri
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija februārī aicina uz vairākiem pasākumiem, kas veltīti Pasaules mitrāju dienai un šogad tās tēma ir "Mitrāji ilgtspējīgai pilsētvidei"
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.01.2018
Lubāna mitrāja informācijas centrs meklē vēsturiskus Lubāna ezera iedambēšanas attēlus
Lubāna mitrāja informācijas centrs uzsācis darbu pie foto izstādes "Lubāns - toreiz un tagad" tapšanas un aicina šajā darbā iesaistīties arī vietējos ļaudis. Esam apzinājuši visus arhīvos pieejamos materiālus, bet vēlamies uzrunāt arī vietējos iedzīvotājus, kuriem varētu būt saglabājušies attēli no Lubāna ezera iedambēšanas darbiem!
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.12.2017
Tiek uzsākts projekts „Lubāns Latvijai toreiz un tagad”
Biedrība „Pie Kraujas” no Madonas novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada un „Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada ir uzsākusi Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Lubāns Latvijai toreiz un tagad”. Projekta mērķis ir Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšana un izcelšana, organizējot un veidojot pasākumus, kas balstās uz sabiedrības informēšanas, izglītošanas un sporta aktivitātēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2017
Noslēdzies ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’
7. decembrī noslēdzās SIA ALAAS konkurss ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’. Konkursa dalībnieki – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no visa ALAAS darbības reģiona, veidoja eglīšu rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Konkursa pamatmērķis - ar radošu pieeju veicināt bērnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas, kas ļauj mazināt radīto atkritumu daudzumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2017
Aicinām uz dzīvi bez atkritumiem
Zero-waste jeb dzīve bez atkritumiem, vai tas ir iespējams šodien? Kā mūsu patēriņš ir ietekmējis vides resursus? Šie un citi jautājumi, kuri rodas mums, dzirdot vārdu salikumu „dzīve bez atkritumiem”, tiks risināti „Zero-waste” seminārā Rēzeknē šī gada 12. decembrī plkst. 13:00 Rēzeknes novada domes mazajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A..
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Rāznas Nacionālā parka attīstībai jāveicina turpmāka dabas un cilvēku mijiedarbība un sadarbība starp institūcijām
Rāznas Nacionālā parka (turpmāk – RNP) attīstība kā dabas vērtību saglabāšanas teritorija, tūrisma galamērķis un pievilcīga vide vietējiem iedzīvotājiem iespējama tikai turpmākā dabas un cilvēku mijiedarbībā, kā arī dažādu institūciju un jomu sadarbībā. Pie šāda secinājuma ceturtdien, 23. novembrī nonāca RNP veltītās konferences “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” dalībnieki. Konferencē, ko rīkoja Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), tikās vietējo pašvaldību pārstāvji, dabas un tūrisma eksperti, pētnieki un plānotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2017
Rāznas Nacionālā parka konferencē vērtēs paveikto un ieskatīsies nākotnes izaicinājumos
Lai diskutētu par jau paveikto dabas aizsardzībā desmit gadu laikā un ieskatītos nākotnes izaicinājumos, Rēzeknē 23. novembrī norisināsies Rāznas Nacionālā parka 10. gadu jubilejas konference, kurā uz domu apmaiņu satiksies valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, dabas pētnieki un zinātnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2017
Sakstagala skolēni dodas apskatīt atkritumu poligonu
Katru dienu mēs iznesam no saviem mājokļiem atkritumus un izberam tos pagalmā novietotajos konteineros. Šajos atkritumos viss ir juku jukām – tukšas sulas pakas, plastmasas kulītes, kafijas kārbas, netīras salvetes, konfekšu papīrīši, ābolu serdes utt. Par to, kas ar šiem atkritumiem notiek pēc tam, zinām maz. Tāpēc mēs, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 8. un 9. klases skolēni un mūsu ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāji, devāmies mācību vizītē “Tīra Latvija” uz Rēzeknes novada atkritumu poligonu “ Križevņiki” un SIA “Rēzeknes ūdens”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Izvēlēti Latgales ainavu dārgumi
Oktobra izskaņā Ainavu ekspertu padome* ir pieņēmusi lēmumu elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē iekļaut 50 ainavas no 5 plānošanas reģioniem. No Rēzeknes novada izvēlētas trīs objekti - Lūznavas muižas ainava, Mākoņkalna apkārtnes ainava, Rāznas ezera ainava
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Domā globāli! Sadzīves atkritumu otrā dzīve
11. oktobrī Maltas vidusskolā notika pasākums ” Kāpēc šķirot atkritumus ir svarīgi?’’ Pasākumā piedalījās Maltas vidusskolas sākumskolas skolēni un pirmsskolas grupa.
 Lasīt vairāk