Publicēts 10.12.2017
Aicinām uz dzīvi bez atkritumiem
Zero-waste jeb dzīve bez atkritumiem, vai tas ir iespējams šodien? Kā mūsu patēriņš ir ietekmējis vides resursus? Šie un citi jautājumi, kuri rodas mums, dzirdot vārdu salikumu „dzīve bez atkritumiem”, tiks risināti „Zero-waste” seminārā Rēzeknē šī gada 12. decembrī plkst. 13:00 Rēzeknes novada domes mazajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A..
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2017
Rāznas Nacionālā parka attīstībai jāveicina turpmāka dabas un cilvēku mijiedarbība un sadarbība starp institūcijām
Rāznas Nacionālā parka (turpmāk – RNP) attīstība kā dabas vērtību saglabāšanas teritorija, tūrisma galamērķis un pievilcīga vide vietējiem iedzīvotājiem iespējama tikai turpmākā dabas un cilvēku mijiedarbībā, kā arī dažādu institūciju un jomu sadarbībā. Pie šāda secinājuma ceturtdien, 23. novembrī nonāca RNP veltītās konferences “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi” dalībnieki. Konferencē, ko rīkoja Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), tikās vietējo pašvaldību pārstāvji, dabas un tūrisma eksperti, pētnieki un plānotāji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2017
Rāznas Nacionālā parka konferencē vērtēs paveikto un ieskatīsies nākotnes izaicinājumos
Lai diskutētu par jau paveikto dabas aizsardzībā desmit gadu laikā un ieskatītos nākotnes izaicinājumos, Rēzeknē 23. novembrī norisināsies Rāznas Nacionālā parka 10. gadu jubilejas konference, kurā uz domu apmaiņu satiksies valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, dabas pētnieki un zinātnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2017
Sakstagala skolēni dodas apskatīt atkritumu poligonu
Katru dienu mēs iznesam no saviem mājokļiem atkritumus un izberam tos pagalmā novietotajos konteineros. Šajos atkritumos viss ir juku jukām – tukšas sulas pakas, plastmasas kulītes, kafijas kārbas, netīras salvetes, konfekšu papīrīši, ābolu serdes utt. Par to, kas ar šiem atkritumiem notiek pēc tam, zinām maz. Tāpēc mēs, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 8. un 9. klases skolēni un mūsu ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāji, devāmies mācību vizītē “Tīra Latvija” uz Rēzeknes novada atkritumu poligonu “ Križevņiki” un SIA “Rēzeknes ūdens”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
Izvēlēti Latgales ainavu dārgumi
Oktobra izskaņā Ainavu ekspertu padome* ir pieņēmusi lēmumu elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē iekļaut 50 ainavas no 5 plānošanas reģioniem. No Rēzeknes novada izvēlētas trīs objekti - Lūznavas muižas ainava, Mākoņkalna apkārtnes ainava, Rāznas ezera ainava
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Domā globāli! Sadzīves atkritumu otrā dzīve
11. oktobrī Maltas vidusskolā notika pasākums ” Kāpēc šķirot atkritumus ir svarīgi?’’ Pasākumā piedalījās Maltas vidusskolas sākumskolas skolēni un pirmsskolas grupa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.10.2017
Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām
Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.09.2017
Rāznas Nacionālajā parkā rudens putnu vērošanas dienās aicina iepazīt gulbjus
Rāznas Nacionālajā parkā, Kaunatā sestdien, 30. septembrī notiks Eiropas putnu vērošanas dienu pasākums, kura laikā apmeklētāji varēs iepazīt apkārtnē mītošos putnus un vairāk uzzināt par Latvijā mītošajām gulbjiem - mazo, ziemeļu un paugurknābja gulbi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.09.2017
Līdz 15. oktobrim vēl var balsot par Latgales ainavu dārgumiem!
Sabiedrības vērtējumam tiek izvirzītas 43 ainavas no Latgales plānošanas reģiona līdz ar 200 ainavu pieteikumiem no pārējiem 4 Latvijas plānošanas reģioniem, lai balsojumā noteiktu 10 nozīmīgākās Latvijas ainavas no katra reģiona, izmantojot tīmekļvietni www.ainavudargumi.lv, kas veidos Latvijas ainavu dārgumu krātuvi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2017
Dabas un cilvēku stāsti pirmajā grāmatā par Rāznas Nacionālo parku
Rāznas nacionālā parka biedrība sagatavoja un izdeva grāmatu, kas ir veltīta Rāznas Nacionālā parka 10 gadu jubilejai. Grāmatas autori ir Anna Rancāne un Andris Eglītis.
 Lasīt vairāk