Publicēts 15.03.2017
Jauniešu apmācības “Uzzini un rīkojies!’’
Skolēnu pavasara brīvdienu laikā – 14. un 15. martā SIA ALAAS sadarbībā ar DAP un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ pirmo reizi organizēja 2 dienu vides apmācības jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Apmācībās piedalījās 20 jaunieši no Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Maltas bērnu un jauniešu centra.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2017
25. martā notiks “Zemes stunda”
Pasaules Dabas Fonds jau 11. reizi rīko akciju „Zemes stunda”, kas šogad notiks 25. martā no plkst. 20:30 līdz plkst. 21:30. Tās ietvaros iedzīvotāji visā pasaulē, arī Rēzeknes novadā, tiek aicināti uz vienu stundu izslēgt apgaismes objektus. Akcijas rīkotāji šādā veidā vēlas rosināt domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.03.2017
Apkopojums par Rāznas ezera pētījumu un tā secinājumiem
2016. gadā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma nodibinājums “Vides risinājumu institūts” Dr. Biol. Matīsa Žagara vadībā veica pētījumu Rāznas ezerā, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu izstrādāt vides problēmu risināšanas plānu Rāznas ezerā, Rāznas Nacionālajā parkā. Pētījuma gaitā apkopoti un analizēti pieejamie vēsturiskie dati par Rāznas ezera eitrofikāciju, veikta kontrolzveja, pētītas zivis un ūdensaugi, ezera hidrobioloģija, vērtēti Rāznas ezera eitrofikācijas cēloņi un atjaunošanas potenciāls. Rezultātā ir izstrādātas zinātniski pamatotas rekomendācijas novēroto ekoloģisko problēmu ierobežošanai un ūdenstilpes vides kvalitātes uzlabošanai, kā arī ezera zivju resursu apsaimniekošanai un saglabāšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Rēzeknes novada pašvaldība un SIA “ALAAS” aicina šķirot atkritumus
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „ALAAS” strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. 2015. un 2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldība 24 pagastos ir izveidojusi sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Sīkāka informācija par izveidoto atkritumu šķirošanas punktu atrašanos vietām un darba laikiem ir pievienota pielikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2017
RTA izstrādāts pētījums par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2016. gadā tika īstenots zinātniskais grants – "Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā" sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2017
Latvijas Gada ģeovieta 2017 – Dzerkaļu kalns Latgales augstienē
Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks, popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, nosauc Latvijas Gada ģeovietu 2017. Šogad par Gada ģeovietu plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā tika izvēlēts Dzerkaļu (Dzierkaļu) kalns, kas atrodas Latgalē, Rēzeknes novadā, Kaunatas pagastā, Rāznas nacionālajā parkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2016
Izstrādāta spēle “Lūznavas muižas sikspārņa Mūža misija”
8. decembrī Lūznavas muižā notika spēles "Muižas sikspārņa Mūža misija" prezentācija, kas sagatavota projekta "Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā" ietvaros. Spēles veidotāji SIA "Lūzumpunkts" prezentēja spēles ideju un ar Maltas vidusskolas jauniešiem un jaunatnes lietu darbiniekiem izspēlēja spēles īso variantu Lūznavas parkā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Uzsākts projekts piecās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošo dārgumu daudzināšanai
Šī gada septembrī ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsākts projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē". Tā ietvaros gada laikā taps izstāde, divi fotoalbumi un grāmata, kas ļaus tuvāk iepazīt piecas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.11.2016
Zaļā klase – zaļi domāt, zaļi just!
Vasaras sākumā tika realizēts Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības fonda projekts „Zaļā klase – zaļi domāt, zaļi just!”. Projekta mērķis bija Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas apkārtnes un pagalma zaļās zonas pielāgošana daudzveidīga mācību procesa organizēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2016
Rikavā īstenots Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projekts
Rikavas skolu ieskauj skaists Rikavas muižas parks, kas tā vien rosina tur uzturēties ne tikai brīvajā, bet arī mācību stundu laikā. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda finansējumam, mums bija iespēja izgatavot un uzstādīt lapeni, kā arī divpadsmit soliņus, kas būs piemērota vieta gan āra mācību nodarbībām, gan brīvā laika aktivitātēm, kā skolēniem, tā arī citiem vietējiem iedzīvotājiem un Rikavas viesiem.
 Lasīt vairāk