Publicēts 04.10.2016
Kā pieteikties īpaši aizsargājamo nemedījamo vai migrējošo sugu postījumu kompensācijām?
Sākoties rudens migrācijām, daudziem zemes īpašniekiem un lietotājiem kļūst aktuāli nemedījamo dzīvnieku, tostarp, putnu radītie postījumi. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus, kuri savās platībās konstatē īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu postījumus, pieteikties to radīto zaudējumu kompensācijām. Taču jāievēro, ka atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja veikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi zaudējumu novēršanai un samazināšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.09.2016
ALAAS konkursā ,,Sāc ar sevi’’ piedalīsies 14 konkursanti
Otro gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu -- PET pudeļu vākšana. Pēc konkursa noteikumiem, konkursanti, kas savāc visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1. vietas ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2016
Putnu vērošanas ekskursija Rāznas Nacionālajā parkā
Miljoniem gājputnu rudenī šķērso Eiropu, lai dotos uz ziemošanās vietām Āfrikā. BirdLife International, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas vides aizsardzības fonds uzaicina būt par liecinieku putnu migrācijas burvībai 1. un 2. oktobrī Eiropas putnu vērošanas dienās.1. oktobrī Eiropas Putnu vērošanas dienas pasākums notiks arī Rāznas Nacionālajā parkā (putnu vērošanas ekskursija ar autobusu, aktivitātes dabas izglītības centrā”Rāzna”). Putnu vērošanas ekskursiju vadīs Dagnis Vasiļevskis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.09.2016
Notiks apmācības medniekiem
Šoruden "Latvijas Mednieku apmācību centrs" Rēzeknē organizē kursus mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības iegūšanai. Pieteikties apmācībām var pa tālruni 29282027 vai Mednieku apmācību centra mājaslapā www.lmac.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.09.2016
Rēznas pamatskolas pēdu taka
Vide ir neatņemama skolas mācību procesa sastāvdaļa. Tā prasa regulāru uzturēšanu un papildināšanu. Šim nolūkam iespējams izmantot Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, lai papildinātu vides nozīmi un iekārtotu kaut ko jaunu. 2016. gadā Rēznas pamatskolā, piesaistot atvēlētos skolu vides projektu naudas līdzekļus, tika realizēts vides projekts ,,Vides sajūtu takas (pēdu takas) izveide pie Rēznas pamatskolas".
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Sēņu diena Rāznas Nacionālajā parkā izdevusies
Rosība Andrupenes lauku sētā sākās jau krietni pirms sēņu dienas noliktā laika. Mikologi jeb sēņu pētnieki Inita Dāniele, Diāna Meiere un Edgars Mūkins steidza iekārtot Rāznas Nacionālajā parkā nupat pirms paša pasākuma svaigi lasīto sēņu izstādi. Uz galda rindojās gan pētnieku, gan pirmo apmeklētāju nestās sēnes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2016
Peldūdeņu monitoringa rezultāti augustā
Rēzeknes novada pašvaldība peldūdeņu monitoringu veic publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Augusta mēnesī peldūdeņu paraugi tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciematā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti”), Ismeru – Žogotu ezerā, Sološnieku ezerā, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts), Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā („Aktīvā pludmale”), Bižu ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Ilzeskalna centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2016
Unikāla iespēja iepazīt sēņu daudzveidību Rāznas Nacionālajā parkā
27. augustā no plkst. 10:00-15:00 Dabas aizsardzības pārvalde aicina gan sēņu pazinējus, gan iesācējus vai vienkārši zinātkāros uz Sēņu dienu Rāznas Nacionālajā parkā. Pasākums notiks Dagdas novada Andrupenes pagastā muzejā “Andrupenes lauku sēta”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Sākusies pīļu medību sezona dabas liegumā ”Lubāna mitrājs”
Pīļu medību sezonas atklāšanu ar nepacietību gaida daudzi mednieki. Pastiprinātu uzmanību šajā dienā notiekošajam pievērš arī kontrolējošas institūcijas. 13. augustā dabas liegumā ”Lubāna mitrājs” notika kopīgi Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts policijas reidi medību noteikumu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas un aizsardzības noteikumu kontrolei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.08.2016
Zivju fonds atbalsta projektu “Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā”
Lai veicinātu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas, makšķerēšanas, kā arī tūrisma attīstību Vērēmu pagastā, par Zivju fonda piešķirto finansējumu 3995 euro 9. jūlijā Vērēmu pagasta Adamovas ezerā tika ielaisti 17 000 līdaku mazuļu. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļu piegādi veica SIA „Rūjas Zivju Audzētava”. Zivju mazuļu skaitīšanā, svēršanā un ielaišanā piedalījās pagasta pārvaldes, Rēzeknes Reģionālās vides pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji.
 Lasīt vairāk