Publicēts 15.06.2016
Dabas koncertzāli kuplinās 23 radošas un izzinošas darbnīcas
Šā gada Dabas koncertzāles pasākumus gan 18. jūnijā Rēzeknes novada Lūznavā, gan 1. jūlijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā kuplinās 23 dažādas radošas un izzinošas darbnīcas un laboratorijas, kuras organizēs Dabas aizsardzības pārvalde. Tā kā Dabas koncertzāles 2016. gada galvenā tēma un varonis ir garausainais sikspārnis (Plecotus auritus), arī dabas izglītības darbnīcas būs veltītas šī zīdītāja izzināšanai. Piemēram, varēs darināt sikspārņa mājvietu - būrīti, atpazīt un iepazīt Latvijā mītošos sikspārņus, viņu ēdienkarti, dzīves ciklu, veidot pašam savu sikspārni, izmantojot konstruktoru, ieklausīties un atpazīt sikspārņus pēc to izdotajām skaņām, u.c.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2016
Gaigalavas pamatskolas skolēni – putnu novērotāji
2015./2016.m.g. „Mammasdabas” vēstniecības skolas titulu ir izpelnījusies Gaigalavas pamatskola, tādēļ visa mācību gada laikā notiek dažādas interesantas aktivitātes, kuras ir saistītas ar mežiem, putniem, pētījumiem āra nodarbībās. Tā 4. un 5. klases skolēni kopā ar vecākiem devās mežā pētīt dzīvnieku pēdas, bet Dabas draugu pulciņš pētīja medņu mikrolieguma teritoriju. Tika atrasti daudzi pierādījumi medņu uzturēšanās vietā, kā arī satikts pats meža ķēniņš – mednis.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.06.2016
Audriņu pamatskolas skolēni apmeklē Zaļās jostas vides festivālu “Mēs par tīru Latviju”
Šopavasar 27. maijā Audriņu pamatskolas skolēni viesojās Lucavsalas atpūtas parkā Rīgā, kur norisinājās vislielākie svētki videi draudzīga un veselīga dzīvesveida atbalstītājiem. Vērienīgais pasākums “Mēs par tīru Latviju” pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un kļuva par īstu vides festivālu visai ģimenei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2016
Audriņu pamatskolas skolēni mācās šķirot atkritumus
2016. gada 11. maijā Audriņu pamatskola sagaidīja viesus no firmas ALAAS. Šī firma nodarbojas ar atkritumu savākšanu un šķirošanu. Pie mums viesojās ALAAS sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule. Viņa pastāstīja bērniem par atkritumu veidiem un par to šķirošanas principiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.05.2016
Dabas aizsardzības pārvalde aicina piedalīties pasākumos mazā gulbja aizsardzībai
Dabas aizsardzības pārvalde ir pievienojusies simtiem organizāciju, uzņēmēju un individuālu atbalstītāju no visas Eiropas, iesaistoties vēsturiskā ekspedīcijā, kas veltīta Eiropas mazākā gulbja aizsardzībai no izzušanas. Savukārt 13-18 gadus veci jaunieši līdz pat 31. maijam aicināti piedalīties videoklipu konkursā “Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas!”. Lai piedalītos konkursā, jādodas uz vietām, kur var novērot galveno akcijas varoni - mazo gulbi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2016
Aicinām piedalīties tūrisma akcijā “Lubāna ezera noslēpumi 2016”!
Šovasar ceļotājus aicinām iesaistīties tūrisma akcijā, un apceļot Latvijas lielākā ezera Lubāna apkārtni. Piedāvājumā iekļautas Lubāna ezera apkārtnes tūrisma vietas Rēzeknes, Madonas, Lubānas, Balvu, Rugāju un Varakļānu novados. Akcijas laiks ir no 1. maija līdz 1.oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2016
Par Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda atbalstītajiem projektiem pagastos 2015. gadā
No 2015. gada 9. marta līdz 2015. gada 23. martam pagastu pārvaldes tika aicinātas iesniegt Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības padomei projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība, atbilstoši Vides aizsardzības fonda nolikumam: izglītība un audzināšana vides aizsardzības jomā; vides monitorings; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība; gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņas; vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana; ūdeņu aizsardzība; augšņu un grunts aizsardzība un sanācija; vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana; atkritumu apsaimniekošana; radioaktīvo atkritumu pārvaldība; zivju resursu pavairošana un aizsardzība; zinātniskās pētniecības un plānošanas dokumentu izstrādāšana vides aizsardzības jomā. 20 pagastu pārvaldes ir realizējušas šādus projektus:
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2016
Skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’ uzvar Ilzeskalna pagasta komanda
19. aprīlī jau otro gadu pēc kārtas, ieskandinot Vislatvijas Lielās talkas nedēļu, SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi organizēja skrējienu jauniešiem – ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Pasākuma galvenais mērķis bija padziļināt jauniešu izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, kā arī rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.04.2016
SIA ,,ALAAS’’ konkursā ,,Sāc ar sevi!’’ 2. vietu iegūst Čornajas PII “Brīnumzeme”
Šogad pirmo reizi SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis bija iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo tas veicina dabas resursu saglabāšanu. Konkursā piedalījās piecas izglītības iestādes -- Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes novada Rēznas pamatskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola, Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme", kā arī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības programma ,,4H’’. Konkursanti līdz 12. aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2016
Šogad Dabas koncertzāle notiks Lūznavas muižā, galvenā tēma un varonis – garausainais sikspārnis
Jau 11. gadu dabas, mākslas un mūzikas mīļotāji aicināti apmeklēt Dabas koncertzāli. 2016. gadā unikālo brīvdabas pasākumu būs iespēja apmeklēt divās Latvijas vietās - 18. jūnijā Lūznavas muižas parkā Rēzeknes novadā un 1. jūlijā Zaļenieku muižas parkā Jelgavas novadā. Dabas koncertzāle savā pastāvēšanas laikā no vakara muzicēšanas nelielā cilvēku lokā kļuvusi par vērienīgu brīvdabas pasākumu, kur Latvijas zinātnieki un mākslinieki izziņas un radošajās darbnīcās un emocionālos mūzikas, gaismas un video priekšnesumos apmeklētājiem dod iespēju iepazīt vai no jauna atklāt gan bieži sastopamas, gan retas un apdraudētas dabas vērtības.
 Lasīt vairāk