Publicēts 21.03.2016
Kāda ir pasaka, ko stāsta PET pudele?
17. martā SIA ,,ALAAS’’ Rēzeknes bērnu bibliotēkā organizēja svinīgu pasākumu, kura laikā apbalvoja konkursa ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ uzvarētājus. Konkursam tika iesniegti 45 radoši, ļoti skaisti, brīnišķīgi darbi! Prieks, ka tukšās PET pudeles tika nevis izmestas sadzīves atkritumu konteinerā, bet gan ieguva otru dzīvi – pārtapa pasaku varoņos! Sadarbojoties bērniem, vecākiem un skolotājiem tika izveidots Zīļuks, ziloņi, Zelta zivtiņas un pat Zelta zirgs, Šreki, Jēriņš Šons, pūķis, bitīte un daudzi citi pasaku varoņi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2016
Noslēdzies konkurss ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’
3. martā noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot pasakas varoni vai varoņus, par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.03.2016
Jaunieši tiek aicināti iesaistīties klimata pārmaiņu programmā
Martā biedrība “homo ecos:” īsteno programmu jauniešiem, aicinot iesaistīties klimata pārmaiņu samazināšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2016
Aicinām ģimenes ar bērniem un skolēnus uz Mitrāju dienai veltītu plakātu-kolāžu veidošanu Rēzeknē
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2016
Izsūtīti Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi 2016.gadam
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2016
Strūžānu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu
Strūžānu ciemā plāno veikt 30 koku izciršanu pie Strūžānu ezera, ar mērķi atbrīvot vietu parka izveidei. Strūžānu pagasta pārvalde aicina pagasta iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2016
Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu projektiem Rēzeknes novada skolām vides aizsardzības jomā
Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolām vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kopējais konkursam pieejamais finansējums no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem ir 25 000 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2016
Aicinājums iedzīvotājiem iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus mēneša laikā noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja līgumi netiks noslēgti mēneša laikā, fiziskās un juridiskās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2016
Rāznas NP teritorijā notverti makšķernieki ar nelikumīgiem makšķerēšanas rīkiem un līdakām
Aizvadītajā nedēļas nogalē, 2016. gada 31. janvārī, apsekojot Rāznas Nacionālā parka teritorijā esošo Bezļesjes ezeru un pārbaudot makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas valsts vides inspektori aizturējuši trīs makšķerniekus. Vienlaicīgi vēršam makšķernieku uzmanību, ka 2016. gada 1.februārī spēkā stājušies jauni noteikumi - 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800” Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2016
Atcelta talka Lubāna mitrājā
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka laika apstākļu un drošības apsvērumu dēļ atcelta 3. februārī dabas liegumā “Lubāna mitrājs” plānotā talka, kas bija veltīta Pasaules mitrāju dienai. Par talkas datumu informēsim atsevišķi.
 Lasīt vairāk