Publicēts 12.01.2016
Jauni konkursi skolēniem par videi draudzīgu dzīvesveidu
Lai veicinātu izglītības iestāžu skolēnu izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas tēmu, SIA ,,ALAAS’’ izsludina divus jaunus konkursus:
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2016
Dricānu vidusskolēni interaktīvās nodarbībās mācījās par klimata pārmaiņām
7. janvārī, spītējot aukstajam laikam, Dricānu vidusskolā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam divās īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2016
Dabas aizsardzības pārvalde: ar mehanizētiem transportlīdzekļiem pa Lubāna ezeru pārvietoties aizliegts!
Lubāna ezers ir viena no iecienītākajām makšķernieku vietām Latgales pusē. Līdzšinējās ziemās nokļūšanai makšķerēšanas vietās bieži tika izmantotas automašīnas un citi transportlīdzekļi. Taču kopš spēkā stājušās izmaiņas dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, pārvietošanās pa Lubāna ezeru ar mehāniskiem transportlīdzekļiem ir aizliegta. Šis aizliegums neattiecas uz rūpnieciskās zvejas zvejniekiem, kas pārbaudes brīdī uzrāda attiecīgo zvejas licenci.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2016
Dricānu vidusskolā notiks tehniski radošās darbnīcas par klimata pārmaiņām
7. janvārī Dricānu vidusskolā visas mācību dienas garumā notiks tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalīsies trīs īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstina un izskaidro, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi. Darbnīcas norisināsies Vislatvijas tūres ietvaros, kas ilgs līdz pat nākamā gada pavasarim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2015
Pie Tiskādu vidusskolas izveidota Dabas izziņas taka
No 2015. gada 25. aprīļa līdz 30. oktobrim Tiskādu vidusskolā tika īstenots vides aizsardzības fonda atbalstītais projekts „Dabas izziņas taka”. Projekta realizācijai tika piešķirts 2000,00 EUR, tā mērķis bija sakopt un labiekārtot skolas īpašumā esošo meža teritoriju, radīt labvēlīgus apstākļus mācību procesam un atpūtai, izveidojot dabas taku ar vietu āra nodarbībām, veicināt skolēnu ekoloģisko audzināšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2015
Bērni pētī Laizānu parku
No šī gada aprīļa līdz oktobra beigām Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tika realizēts projekts „Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”, kuru finansēja Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds. Projekta mērķis: aktualizējot vides izglītības un audzināšanas jautājumus un veicinot skolēnu personīgo atbildību par vides saglabāšanu un aizsardzību, organizēt vides izglītības projektu „Dabas pieminekļa „Laizānu parks” vides un dabas resursu izpēte”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.11.2015
Ziņo par pārkāpumiem pret vidi ar „Vides SOS”!
Mežā izgāzti atkritumi - gribi ziņot, bet nezini kur īsti atrodies? Upē izlikti aizdomīgi tīkli - gribi ziņot, bet nezini kam? Uzņēmums piesārņo vidi - gribi ziņot, bet nav jau vērts, tāpat nekas nemainīsies? Mainīsies ja, Tu palīdzēsi! Valsts vides dienesta (VVD) vajadzībām izstrādāta mobilā lietotne „Vides SOS” pārkāpumu ziņošanai vides jomā. „Vides SOS” izstrādāts ar mērķi veicināt sabiedrības atbildību pret vidi un izglītot par tās saudzēšanu, kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbu vides aizsardzības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2015
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni mācījās šķirot atkritumus
Oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbiniece Edīte Čepule ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus. Pasākums sākās ar ļoti jauku multfilmu par ezīti, kurš nezināja, kur ir jāliek atkritumi. Pēc tam skolēniem tika sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteinerā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2015
Feimaņos realizēti Vides aizsardzības fonda projekti
Feimaņu pagastā pie Feimaņu pamatskolas šī gada laikā tika realizēti divi projekti, kas guvuši atbalstu no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda, kopā saņemot 5937.23 EUR lielu finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.11.2015
Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Salāja ezera zivju krājumu papildināšana”
Salāja ezers atrodas Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā un ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā, kas ir Natura 2000 teritorija. Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Salāja ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā. Projekts „ Salāja ezera zivju krājumu papildināšana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”, ietvaros.
 Lasīt vairāk