Ceļu rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā

Publicēts: 07.03.2011

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/15ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 17.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ceļu rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: info@makonkalns.lv

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!