Cildināti apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāti, starp nominantiem – arī skolotāja no Nautrēnu vidusskolas!

Publicēts 06.05.2016
Skolotāja Veronika Dundure ar bijušajiem audzēkņiem ceremonijas laikā.

3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzālē Jūrmalā norisinājās trešā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Apbalvojuma laureāti šogad ir Rūjienas mākslas skolas direktors Jānis Galzons, LLU profesors un LU vadošais pētnieks Egils Stalidzāns, Siguldas novada jaunrades centra mehatronikas pulciņa iedvesmotājs Andris Jenerts, ZS Ķelmēni īpašnieks Juris Paulovičs un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daiga Zirnīte.

Katrs laureāts saņēma tēlnieces Olgas Šilovas darināto Imanta Ziedoņa statueti un naudas balvu 3000 EUR apmērā, ko nodrošina mecenāti Boriss un Ināra Teterevi. „Izjūtam īpašu aizkustinājumu tādēļ, ka laureāti ir mūsu tautas izvirzītie cilvēki – viņu darbs ir pamanīts un novērtēts. Šī balva un mūsu fonda atbalsts ir cildinājums laureātu spējām un tieksmei vairot mūsu dzimtenes krāšņumu,” pauž mecenāte Ināra Tetereva.

Šogad kategorijā par dzīvi literatūrā „Bize” uz laureāta titulu pretendēja septiņas latviešu valodas un literatūras skolotājas no dažādiem Latvijas novadiem: Māra Dzērve, Daina Štokmane un Daiga Zirnīte no Rīgas, Vija Cerusa no Bauskas, Dace Kronīte no Neretas, Zinta Saulīte no Madlienas un Veronika Dundure no Nautrēniem.

Šogad apbalvojumam “Laiks Ziedonim” tika saņemti vairāk nekā 170 pieteikumi, no tiem nominācijā Dzīve literatūrā pieteikti 40 skolotāji (daži pat vairākas reizes). Vizionāri rūpīgi vērtēja pieteikumus, kuru autori bija skolotāju esošie un bijušie audzēkņi, un tikās ar finālistēm klātienē, iedziļinoties viņu darbā.

Nominācijas „Bize” vizionāre Inese Zandere: „Mums ir bijusi iespēja iepazīties ar lieliskām skolotājām. Katrai piemīt sūtības apzināšanās savā īpašā aspektā. Viena dedzīgi kopj latviešu kultūras darbinieku piemiņu, cita iedibina latgaliešu literatūras un kultūrvēstures mācīšanas metodes. Viena prot Blaumaņa darbus un dzīvi sasaistīt ar mūsdienām, otra iedvesmo ar savu stāju un kultūras entuziasta dzīvesveidu, trešā jau skolā iemāca pētniecisko darbu veikt augstskolas līmenī, ceturtā dzeju pasniedz tik emocionāli un personiski, ka jaunieši gatavi viņai to lasīt tumsā meža malā vai gaismai austot uz pilsētas galvenās ielas. Satikām arī skolotāju, kura prot atklāt literatūru kā sarežģītu sistēmu plašā mūsdienu kultūras kontekstā, kopj diskusijas prasmi un radošu drosmi.”.

Veronika Dundure – Nautrēnu vidusskolas literatūras skolotāja, kura vada arī Latgaliešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju un pulcē šā darba entuziastus vasaras nometnēs. V.Dundure iestājusies par novadu mācības ieviešanu visās Latvijas skolās. Skolotāju Veroniku viņas bijušie skolēni raksturo latgaliešu dižgara Andriva Jūrdža vārdiem: „Skudra, koč moza, bet kolnus rauš. Vysu gryutuokais dorbs palīk par vīglu, jo tū ar prīcu un patikšonu dareisi.”

„Stāja, uzskatu noteiktība un radoša veiksme piemīt visām “Bizes” nominantēm. Žūriju gaida grūta izšķiršanās, kurā noteicošā būs izcilība un savpatība, personības spēja mūsu laiku radoši apjēgt un vest uz priekšu, izvirzīt nākotnē vērstus ideālus,” turpina Inese Zandere.

Vairāk var uzzināt mājas lapā www.laiksziedonim.lv

Anita Ludborža

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0