Čornajas pagastā — jauna iedzīvotāju konsultatīvā padome

Publicēts 29.10.2014

Sakarā ar to, ka Iedzīvotāju konsultatīvajai padomei ir beidzies pilnvaru laiks, 2014. gada 22. oktobrī tika pārvēlēta Čornajas pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome. Jaunās Iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja tagad ir Elga Elksne, padomes locekļi – Rita Aleksejeva, Artūrs Kukuļs, Ainārs Augstars, Regīna Dimarčuka, Marina Mihaļkeviča, Linda Uškāne, Vija Čehoviča.

Anna Magazniece
Rēzeknes novada pašvaldības
Čornajas pagasta pārvaldes lietvede

Foto: padomes priekšsēdētāja Elga Elksne (trešā no labās puses),
priekšsēdētāja vietniece Rita Aleksejeva (trešā no kreisās puses),
padomes sekretārs Artūrs Kukuļs (1.no labās puses).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0