Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” rekvizīti

Banka: A/S “Swedbank” Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV63HABA0551046070682 (pamatbudžets)
Norēķinu konts: LV03HABA0551046070695 (speciālais budžets (ceļu fonds))
Norēķinu konts: LV61HABA0551046070718 (speciālais budžets (vides fonds))
Reģistrācijas kods 90011995047