Čornajas tautas namā noslēgušies valsts valodas apguves kursi

Publicēts 03.09.2015
Valsts valodas apguves nodarbības

Laika posmā no 1. jūlija līdz 20. augustam Čornajas tautas namā notika latviešu valodas kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. Projekta mērķis – veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū. Valsts programmu apguve bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek īstenota, pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Sociālā fonda atbalstam.

Valsts valodas kursus 150 stundu garumā, atbilstoši pamata valsts valodas prasmju līmenim, nodrošināja mācību centra SIA „MC ALFA” Latgales filiāle (vadītāja Laine Vugule). Nodarbības vadīja Ilga Belkovska, kura ik dienu dalījās ar savām zināšanām, mācot kursantus, sagatavojot valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudei.

Uzskatu, ka Čornajas pagasta bezdarbniekiem, kuri apguva šo programmu, ļoti paveicies, jo nodarbības notika tepat, uz vietas, un nevajadzēja stundām ilgi gaidīt pieturā autobusu, kā arī bija ekonomija par transporta izdevumiem, kas tomēr, esot bezdarbnieka statusā, ir ne mazāk svarīga. Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbībai ar pašvaldībām ir daudz plusu; tā biežāk jāpielieto praksē. Cerēsim, ka šāda bezdarbnieku apmācības vēl ne vienu vien reizi notiks tepat, uz vietas, Čornajas tautas namā.

Šāda veida kursi Čornajas pagastā, Čornajas TN, notika pirmo reizi, un, jāsaka, ka ļoti veiksmīgi. Ja ir iespējas, kāpēc tās neizmantot! Aicinu arī pārējos bezdarbniekus un darba meklētājus pieteikties NVA datorkursos, svešvalodu (angļu val., vācu val.) un valsts valodas kursos!

Novēlu valsts valodas kursu beidzējiem sagaidīt pozitīvus eksāmena rezultātus, kā arī pilnvērtīgi izmantot iegūtās zināšanas darba tirgū!

Foto un teksta autors: Čornajas tautas nama vadītājs Jānis Aleksāns

Mājas darbu pārbaude Gatavošanās eksāmenam un klausīšanās daļas veikšana

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0