Darbi Stružānu pagasta labiekārtošanā

Publicēts 08.06.2017

Pavasaris šogad ir bijis pietiekami piepildīts ar darbiem, kas saistīti ar Stružānu pagasta teritorijas un dzīvojamā fonda labiekārtošanu.

Pagasta saimniecības un komunālās daļas vadībā, sadarbojoties ar SIA „Strūžānu siltums”, no būvgružiem un citiem atkritumiem ir iztīrīti 5 māju bēniņi (Miera 3, Miera 4, Miera 6, Miera 10 un 13 daudzdzīvokļu mājas). Tādā veidā tika arī sagatavots pamats gaidāmajai jumtu maiņai. Iepirkumā bija pieteikušies 8 pretendenti. Tā kā pašvaldībai nav pietiekošs finansējums visu piecu māju jumtu remontam, tad atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām un izvirzītajām prasībām tika nolemts vērtēt daļu Nr.2 “Dzīvojamās mājas Miera ielā 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts”. Līdz ar to pagaidām tiks veikts tikai vienas mājas jumta remonts un to darīs SIA „Rēzeknes būvserviss.”

Uzsākta Rēzeknes novada Vides fonda projekta realizācijas otrā kārta, labiekārtojot topošā atpūtas parka zonu pie Līgo kalna. Ir izrakts dīķis ar saliņu vidū, veikti pārpurvotās teritorijas nosusināšanas un planēšanas darbi. Tālāk tiks veikta saliņas tehniskā nostiprināšana. Paredzēts arī tiltiņš, kas savienos saliņu ar pārējo parka daļu. Apkārt dīķim tiks veidoti gājēju celiņi, uzstādīti vairāki soliņi, papildus pontons. Pagaidām svarīgākais ir Līgo kalna teritorijas, kur notiks pasākums, savešana kārtībā (melnzemes un dolomītšķembu uzbēršana un nolīdzināšana).

Pagājušajā sezonā, realizējot projekta pirmo kārtu, tika labiekārtota ezera pludmale, veikta daļēja teritorijas apzaļumošana (iestādīts ap 70 tūju), ezerā atjaunoti zivju resursi ar baltā amūra un karpu mazuliem.

Latvijas simtgadei veltītajā ozolu stādīšanas pasākumā 4. maijā Līgo kalna teritorijā tika iestādīti 7 ozoli un 4 kastaņas, kas veiksmīgi papildinās teritorijas vizuālo kopskatu nākotnē.

Pagastā ir uzsākta bērnu rotaļu laukumu apsekošana, novērtējot spēļu konstrukciju (šūpoļu, slidkalniņu un citu elementu) atbilstību drošai pielietošanai. Konstrukcijas, kuras neatbildīs drošības noteikumiem, tiks izņemtas no spēļu laukumiem, daudzas tiks remontētas, kā arī iegādātas jaunas, mūsdienīgas un lietošanas noteikumiem atbilstošas.

Šopavasar ir noņemts vecais ceļmalas krusts, jo fiziski novecojis un atrodas privātīpašuma teritorijā. Tiek ierīkota jaunā krusta uzstādīšanas vieta, kas atradīsies pretī kapličai.

Strūžānu ciemā Parka ielas turpinājums tiks nobērts ar dolomīta šķembu, kas jau piegādātas, klājumu. Ar tādu pašu segumu iespēju robežās tiks līdzināti arī bedrainie un izbrauktie daudzdzīvokļu māju pagalmi.

Leokādija Razgale

IMG_7667 IMG_7673 IMG_7674

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0