Darbs ar jaunatni – viņu dzīvesveids

Publicēts 13.12.2016

Piektdien, 9. decembrī, svinīgā ceremonijā Jelgavas Tehnikumā konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016“ vairākās nominācijās atzinības saņēma pašvaldības, darbā ar jaunatni iesaistītie, jaunatnes organizācijas un biedrības, kas, veicot darbu ar jaunatni, sniedz nozīmīgu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Starp nominētajiem bija arī vairāki aktīvi Rēzeknes novada jaunatnes darbinieki.

Svinīgo ceremoniju atklāja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, uzsvēra, ka jaunieši – tā ir mūsu enerģija, radošais, spēks šodienas un nākotnes valsts virzītāji, kas Latviju veido par tādu valsti, kuras pamats ir gudri, atbildīgi, radoši, talantīgi cilvēki. “Tās nav tikai akadēmiskās, skolas solā iegūtās zināšanas, tā ir arī neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs – viss kopums, kas ir jaunatnes darba pievienotā vērtība. Svarīgākais, lai mēs kopā spējam radīt vidi un priekšnoteikumus, lai jauniešiem ir iespējas realizēt savu radošo potenciālu, iespējas būt kopā ar draugiem, gūt pozitīvas emocijas, savu interešu piepildījumu, novērtējumu. Tas ir pamats, lai vienmēr justu aicinājumu atgriezties mājās, savā pilsētā, novadā,” teica ministrs Kārlis Šadurskis.

Konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016“ tika nominēti arī Rēzeknes novada pārstāvji:

Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai, biedrībai vai nodibinājumam, kas veic darbu ar jaunatni (divi darba gadi) – biedrība “LOBS”;

Dricānu pagasta aktīvā jauniešu biedrība “LOBS” (vadītāji, radoši jaunieši, Ingūna Semule un Jānis Jurčenko) organizējot aktivitātes un pasākumus, kā arī, piedaloties dažādos projektu konkursos sadarbojas ar Rēzeknes novada pašvaldību, sietspiedes darbnīcu „Pleķis”, Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldi, Dricānu vidusskolu un Dricānu jauniešu centru „Kukuži”, kā arī ar citiem Rēzeknes novada jauniešu centriem, iekļaujoties plašā vietējā mēroga jaunatnes lietu tīklojumā. Biedrībai arī ir sadarbības partneri Francijā,Slovēnijā un Spānijā, kuri iegūti piedaloties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Biedrība “LOBS” 2015.-2016. gadā ir realizējusi vairākus vietējā mēroga projektus, kā arī starptautiska mēroga projektus: 2015. gadā biedrība piedalījās starptautiskajā videokonkursā Shining Stars of Europe ar projektu „Future depends on us” iegūstot 5. vietu kopvērtējumā, starp vairāk kā 30 dalībniekiem, kā arī 2016. gadā iekļuva labāko 15 dalībnieku topā no 40, ar projektu „Don’t be like me”.

Uzlēcošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā) – Feimaņu pagasta jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs

Feimaņu pagasta jaunatnes lietu speciālists 2015.-2016. gadā ir piedalījies vairākās vietējā un starptautiska mēroga profesionālās pilnveides apmācībās un semināros, sadarbojies ar Eiropas Brīvprātīgā Darba (EBD) Rēzeknes pilsētas pārstāvjiem, kā arī organizējis novada mēroga sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumus un aktivitātes. Aivars ir aktīva dzīvesveida piekritējs, un mudina ar nodarboties ar sportu gan vietējos Feimaņu jauniešu, gan arī kaimiņu pagastu jauniešus un pieaugušos. Feimaņu pagasta jaunieši Aivaru raksturo: “Aivars ir Feimaņu jaunatnes lietu speciālists, kurš vienmēr aizstāv jauniešu intereses. Aivara organizētajos pasākumos, ikviens bērns un jaunietis netiek nepamanīts, bet tiek iesaistīts visās aktivitātēs. Visi, kas tos ir apmeklējuši, ar drošu sirdi var teikt, ka Aivars ir labākais savā jomā un savu darbu veic izcili.”

Aktīvākais jaunatnes darbinieks (2015.-2016. gadā)

– Maltas pagasta bērnu un jauniešu centra metodiķe Inta Bule;

Inta Bule papildus metodiķes darbam vada arī pusaudžu un jauniešu brīvā laika klubiņu “Kāpnes”, kopā ar jauniešiem organizējot un piedaloties dažāda veida tematiskajos vietējā un novada un nacionāla mēroga pasākumos. Viņa, tāpat kā Aivars Mežatučs 2015.-2016. gadā ir piedalījies vairākās vietējā un starptautiska mēroga profesionālās pilnveides apmācībās un semināros. Inta Bule popularizē jauniešu brīvprātīgo darbu, izveidojot jauniešu grupu, kura aktīvi piedalās vietēja, reģionāla un nacionāla mēroga pasākumu un aktivitāšu organizēšanā kā brīvprātīgie (Dabas koncertzāle un Mākslas pikniks Lūznavas muižā, XI Skolēnu dziesmu un deju svētki, Rēzeknes novada dienas, akcija “Dāvā prieku skolā iet”, Rīgas pilsētas svētki, Rēzeknes pusmaratons, Stirnu buks u.c.). Paši jaunieši par Intu saka: “Ar viņu (Intu) nekad nav skumji, jo viņa vienmēr atradīs ko darīt, vai tā būs kāda aktivitāte vai mazs darbiņš. Inta ir tas cilvēks, kurš vienmēr saka: “Aizbrauc, pamēģini, izbaudi!” un vienmēr mudina mūs būt aktīviem!”.

• – Ilzeskalna pagasta jaunatnes centra “Iļžukolna jaunatne” jaunatnes lietu speciāliste Velga Lāce;

Velga Lāce Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā darbojas kopš 2012. gada oktobra kā interešu izglītības skolotāja, un arī kā pagasta sporta pasākumu organizators.

Velgai ir ļoti svarīgi, lai Ilzeskalna pagasta jaunieši lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku, tāpēc ar jauniešu biedrību „Jaunkalve” katru gadu tiek realizēti projekti, kuru rezultātā ir labiekārtota Ilzeskalna pagasta infrastruktūra, iegādāts inventārs un aprīkojums gan jauniešu, gan Ilzeskalna pagasta iedzīvotāju vajadzībām.

2016. gada Velga Ilzeskalna pagastā darbojas arī kā jaunatnes lietu speciālists. Ir izveidots jauniešu centrs „Iļžukolna Jaunatne”. Velga motivē jauniešus piedalīties dažādos konkursos, projektos, pasākumos, pievērsties brīvprātīgo darbam. 2016.gadā tika realizēts projekts „Nekur nav tik labi kā mājās…” ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu. Projekta ietvaros jaunieši izveidoja stāstu par savu dzimto pagastu kā dāvanu Latvijas simtgadei.

Velga tāpat kā Inta un Aivars ir piedalījusies vairākās vietējā un starptautiska mēroga profesionālās pilnveides apmācībās un semināros, kā arī kopā ar bērniem un jauniešiem piedalās dažāda mēroga sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta jaunieši par Velgu saka: “Velga vienmēr informē jauniešus par viņu iespējām un piedāvājumiem, kur viņi var iesaistīties un sevi realizēt, viņa arī motivē jauniešus darboties, jo pati ir aktīva, radoša un nemitīgi kustīga.”

• – Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš;

Jānis Šaudiņš Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālista amatā darbojas kopš 2015. gada marta un līdz šim ir organizējis vairākus pasākumus un aktivitātes Rēzeknes novada jauniešiem (Rēzeknes novada Jaunatnes dienas, Jauniešu forumi, neformālās apmācības, stipro skrējiens “Bākys Trokīs”, skrējiens “Rāzna-Muokūņkolns”, “Manc Akorc”, skolu jaunatnes parlaments, veselības nedēļu u.c.), kā arī ir piedalījies vairākos vietējā un starptautiskā mēroga projektos un aktivitātēs, veicinot Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistu iesaisti un sadarbību starptautiskajos jaunatnes tīklos, kā arī veicinot to profesionālo pilnveidi darbam ar jaunatni Rēzeknes novada pagastos. Paralēli darbam ar jaunatni, Jānis ir arī interešu izglītības skolotājs Maltas vidusskolā (Robotikas pulciņš) un Maltas bērnu un jauniešu centrā (jauniešu līdzdalības un kulinārijas pulciņš “GOTOVS”), ir Maltas pagasta konsultatīvās padomes loceklis, organizē biedrības “Maltys zīds” darbību, kā arī iesaistās Latvijas Sarkanā krusta aktivitātēs un sadarbojas ar Latgales reģiona bērnu un jauniešu centriem, skolām un uzņēmējiem.

Darbojoties jaunatnes jomā viņš koordinē Rēzeknes novada jaunatnes projektu konkursus (ikgadēji ap 70 jauniešu projektiem), kā arī organizē jauniešu brīvprātīgo darbu un arī pats aktīvi iesaistās dažādos sporta pasākumos un jaunu iespēju veidošanā Rēzeknes novada jauniešiem, to motivēšanai darboties un līdzdarboties pagasta un novada dzīvē.

Informācijas avots un foto:
Jaunatnes lietas.lv
Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists

Nominācija •	Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai, biedrībai vai nodibinājumam, kas veic darbu ar jaunatni (divi darba gadi). No labās -- biedrības “LOBS” pārstāvis Jānis Jurčenko •	Uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā) – pirmais no labās Feimaņu pagasta jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0