Darbu uzsākusi IUK speciāliste Maija Hartmane

Publicēts 01.10.2018

1. oktobrī darbu uzsākusi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkta speciāliste Maltas un Kaunatas pagastos Maija Hartmane. Atbilstoši IUK funkcijām un darbības struktūrai IUK speciālisti strādā divos virzienos. Tas ir darbs ar izglītības iestāžu audzēkņiem un, kā arī darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to organizācijām un apvienībām. Skolēniem IUK konsultanti piedāvā dažādus karjeras izglītības pasākumus, iesaisti skolēnu mācību-ražošanas uzņēmumu pakāpeniskā izveidē, organizē uzņēmēju “ēnošanas” pasākumus u.c. aktivitātes, veidojot padziļinātu jauniešu izpratni par reālo uzņēmējdarbības vidi un personiskās karjeras iespējām dzimtajā novadā. Savukārt vietējos lauku uzņēmējus un aktīvos cilvēkus, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, IUK konsultanti konsultē biznesa uzsākšanas un attīstības jautājumos, finansējuma piesaistes un sadarbības jautājumos.
IUK konsultanti sniedz konsultācijas visa Rēzeknes novada iedzīvotājiem un strādā ciešā sadarbībā novada pagastu pārvaldēm, vidusskolu pedagogu kolektīviem, pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu un citām vietējām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.
Foto- Maija Hartmane un Rēzeknes novada pašvaldibas Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema.

Diānas Seleckas teksts un foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0