Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde projekta “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai robežpilsētās” ietvaros

Publicēts 30.07.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/23ERAF/ELRI

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.augusts plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – datortehnikas un programmnodrošinājuma iegāde projekta Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Keišs, tālr.6460717, e-pasts: andris.keiss@rds.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0