Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā vienkāršota renovācija

Publicēts 27.12.2012
SIA “Rūķis L” ir paredzējis slēgt līgumu par “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā  vienkāršotu renovāciju.” Eiropas Savienības Fonda Projekta Nr .DMS /3.4.4.1.0/12/09/527,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc adreses Jaunatnes ielā 1,Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi.” ietvaros.
Identifikācijas numurs – L 2012/01.
Iepirkuma priekšmets – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija)
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2013.gada 10.oktobris
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 13.februāris 13:30
Piedāvājumi jāiesniedz-Pašvaldības SIA ,, Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10,Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630
Kontaktpersona :Anna Pinka, tālr.646-31056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv
Atklātā konkursa nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2013.gada 13.februārim plkst.13:30 iespējams saņemt: SIA,, Rūķis L” Pils iela 6,Lūznava,Rēzeknes novads LV-4627 vai PSIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads LV-4630
iub.gov.lv/pvs/show/303028
Paziņojums par grozījumiem

SIA ,,Rūķis L” atklātā konkursa, identifikācijas numurs-RL 2012/01, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija) ir veikti grozījumi paziņojumā.
Grozījumu būtība:
Jauni termiņi
IV 3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus: jābūt – 22/02/2013,plktn.13:30;
IV.3.5) Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi: jābūt – 22/02/2013, plkstn.13:30;
IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums ,laiks un vieta: jābūt -22/02/2013, plkstn.13:30.
Paziņojums par grozījumiem: http://iub.gov.lv/pvs/show/306574
Paziņojums par grozījumiem (2) 06.02.2013.
SIA ,,Rūķis L” atklātā konkursa, identifikācijas numurs-RL 2012/01, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija) ir veikti grozījumi paziņojumā.
Paziņojums par grozījumiem : http://iub.gov.lv/pvs/show/307738
Paziņojums par grozījumiem 
SIA ,,Rūķis L” atklātā konkursa, identifikācijas numurs-RL 2012/01, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija) ir veikti grozījumi paziņojumā.
Paziņojums par grozījumiem :http://iub.gov.lv/pvs/show/307738
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0