Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Publicēts 21.12.2012
Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81. panta kārtībā

Identifikācijas numurs – RL 2012/02
Iepirkuma priekšmets – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija)
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2013.gada 08.augusts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 07.februāris plkst. 10:00
Piedāvājumi jāiesniedz – Pašvaldības SIA ,, Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr.64631056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv

SIA ,,Rūķis L” ir paredzējis slēgt līgumu par,, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā , vienkāršotu renovāciju ” Eiropas Savienības Fonda Projekta NR. DMS/3.4.4.1.0/12/09/564 ,, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.” IETVAROS
Iepirkuma nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2013.gada 07.februārim plkst.11:00 iespējams saņemt: SIA ,,Rūķis L” Pils iela 6, Lūznava, Rēzeknes novads LV-4627 vai PSIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads. LV-4630
Paziņojums  par plānoto līgumu
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
SIA ,,Rūķis L” iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā, identifikācijas numurs-RL 2012/02 ,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un siltummezgla rekonstrukcija) ir pārtraukts.
Pārtraukšanas iemesls- iepirkuma nolikumā tika konstatētas būtiskas nepilnības. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2.
Paziņojums  par plānoto līgumu: http://iub.gov.lv/pvs/show/303073
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0