Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai

Publicēts 17.07.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.jūlijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Genovefa Gailuma tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv

Nolikums 
Dokumentācija

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0