Dāvana Latvijai no “Brīnumzemes”

Publicēts 19.11.2014

Mazas rokas, čaklas rokas, visu, visu darīt prot… Atsaucoties uz Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājas Lilijas Žukovskas aicinājumu gatavot dāvanas Latvijai 96. dzimšanas dienā, arī Čornajas PII “Brīnumzeme” izglītojamie kopā ar skolotājām izveidoja dāvanu Latvijai – noformējumu, kurā ikviens iestādes apmeklētājs vai garāmgājējs varēs izlasīt un izpētīt, ko tad bērniem nozīmē Latvija….Mīļas dziesmas un dejas skanēja 18. novembra koncertā Čornajas TN, bet siltas liesmiņas sildīs mūsu Latviju , kura tapusi  bērnu mazajām rociņām.

Mēs esam daļa no tevis – Latvija!

Oļesja Apīne
Čornajas PII “Brīnumzeme”
vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0