Dāvināšanas prieks

Publicēts 21.12.2018

Ir Ziemassvētku laiks…. Visa pasaule aiztur elpu, gaidot Lielo Brīnumu. Katrs bērns nāk pasaulē kā brīnums, bet šis Bērns nāca, lai glābtu visus cilvēkus. Viņa nākšanu pieminam Ziemassvētkos un beidzot, vismaz vienu reizi gadā atveram savu sirdi bezgalīgai mīlestībai un piedošanai, gaišām domām un labiem darbiem. Tas ir laiks, kad mūsu mājās iemirdzas svētku eglītes, kad mēs katrs dzīvojam ar kādu cerību par sapņu piepildīšanos, kad piedzīvojam dāvanu saņemšanas un dāvināšanas prieku.

Dāvināšanas prieku izjuta arī Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības (RRLSB) “Sidrabrasa” dalībnieces 19. decembrī apciemojot Maltas sociālo aprūpes centru, dāvājot katram tās iemītniekam pašu sarūpētās dāvaniņas: apgleznotas krūzītes, adītas zeķītes un cimdiņus, piparkūku maisiņu un apsveikuma kartiņu.

Sociālās aprūpes darbiniecēm pateicībā par ieguldīto ne vieglo , bet ļoti nepieciešamo un labestīgo darbu ,un rūpēm par vecajiem sirmgalvjiem dāvājām no ādas pagatavotas brošiņas un atslēgu piekariņus.

Pateicība, prieka asaras, sajūsma bija manāma senioru acīs, bet mēs saņēmām bezgala dziļas, pozitīvas emocijas , vēlmi tikties arī nākamajā gadā. Šī jaukā ideja biedrībai” Sidrabrasa” par senioru apciemojumu Ziemassvētku gaidīšanas laikā radās realizējot 2017. gadā ELFLA projektu “ Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas” un esam nolēmušas šo jauko pasākumu turpināt.

Lai Ziemassvētki atnāk klusā vakarā ar mieru, labestību, brīnumu un mīlestības mirdzumu. Lai Ziemassvētku miers un brīnums sasilda katru sirdi, piepilda ar siltumu un gaismu mūsu mājas, atver ceļu ticībai, cerībai un mīlestībai un lai izdodas piepildīt sirdi ar labestīgumu un prieku ne tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā!

RRLSB “ Sidrabrasa” vadītāja Rita Tērauda

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0