Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadam

Publicēts 15.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 21.martā plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0