Deju kolektīvam “Jumalo” – 15 bagāti gadi

Publicēts 29.01.2019

Sestdien, 26. janvārī Dricānu kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīvs «Jumalo» atzīmēja savu 15 gadu jubileju ar koncertu “Vēl sprikstelejom…”

Koncertā pievienojās draugu kolektīvi no Rugājiem, Stabulniekiem, Galēniem, Lendžiem, Ratniekiem, Lūznavas. Savus priekšnesumus dāvāja arī pašmāju dziedātāji un jauniešu deju kolektīva “Jumalēni” dejotāji

Šķiet, ka 15 gadi ir pagājuši ļoti ātri. Kolektīvu gadu gaitā vienojusi ne tikai draudzība un dejotprieks, bet arī kopīgas tradīcijas, kas gadu laikā mainījušās un papildinājušās.

Kolektīva vadītāja visus 15 gadus ir Silvija Bokta .Viņa ir pieredzes bagāta, ar augstiem mērķiem, ar stingru un prasīgu attieksmi pret deju un ikdienas darbu mēģinājumos.

Pasākums bija emocijām bagāts un atmiņā paliekošs. Dejotāji šajā dienā jutās īpaši – kā pērles, kā jau katrs savā dzimšanas dienā. Smaidi, laimes pilnas sejas un mīlestība uz deju mirdzēja katra dejotāja acīs. Visi, kā viens saka: deja – tas ir dzīvesveids un kopābūšanas prieks.

Koncerta noslēgumā Rēzeknes novada pašvaldības vārdā ar atzinīgiem vārdiem kolektīvu sveica Rēzeknes novada domes kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. Viņa pasniedza Pateicības rakstu par par ilgadēju, godprātīgu un radošu ieguldījumu deju kolektīva “Jumalo” darbībā, Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā.

Dejotāji saka paldies kolektīva un pasākuma atbalstītājiem, skatītājiem par jaukajiem kopā pavadītajiem mirkļiem.

Genovefa Jonāne,
Dricānu KN vadītāja

IMG_6482 IMG_6640

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0