Deju kolektīvu sadancis “Kad mums vairs nebūs 16” Dricānos

Publicēts 29.01.2020

Dricānu kultūras namā 25. janvārī notika gadskārtējais deju kolektīvu sadancis , kurš šoreiz pulcēja deviņus tautu deju kolektīvus .

Dricānu kultūras nama deju kolektīvi “Jumalo” un “Jumalēni” darbojas jau 16 gadus, tāpēc arī sadanča nosaukums ir “Kad mums vairs nebūs 16”.

Parasti par 16 gadiem runā kā par “saldajiem 16″, bet mēs tos definējām kā deju pilnos 16. Šajā dienā visi smaidījām, smējāmies, priecājāmies un dejojām tā, lai noreibst galva, dalījāmies ar dažādiem kurioziem no 16 gadu ilgās deju dzīves.

Bijām ļoti priecīgi par mūsu deju draugiem, kuri ieradās ciemos, sniedza priekšnesumus un pavadīja skaistu vakaru kopā ar mums. Ciemiņi bija sabraukuši no Stabulniekiem, Viļāniem, Galēniem, Ludzas, Strūžāniem, Kaunatas un Nautrēniem. No visiem kolektīviem nāca liela enerģija un jauda, pārliecinājāmies, ka lustīgi un traki dejot var gan jaunieši, gan seniori.

Ļoti nozīmīgs un jauks ir fakts, ka visus 16 gadus kopā ar mums plecu pie pleca ir bijusi abu deju kolektīvu vadītāja Silvija Bokta. Piedzīvots daudz – ir bijuši gan rājieni, gan uzmundrinājumi, gan kāds bēdīgāks mirklis, gan prieka asaras. Domājam, ka viņa var lepoties, ka pa šiem 16 gadiem ir izaudzinājusi ļoti daudz dejotāju.

Lielu paldies sakām mūsu deju draugiem, Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Diānai Saksonei, Dricānu kultūras nama vadītājai Genovefai Jonānei un, protams, mūsu vadītājai Silvijai par atbalstu gan mēģinājumu ikdienā, gan gatavojoties svētku koncertam!

“Jumalēnu” kolektīva dejotāja Imalda Kazuševa

danci4danci1 danci2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0