Divi Rēzeknes novada pedagogi saņem Nikodema Rancāna balvu

Publicēts 25.09.2018

23. septembrī jau ceturto gadu tika pasniegta monsinjora Nikodema Rancāna balva izcilākajiem Latgales pedagogiem. Balvas pasniegšanas ceremonija, kuru varētu dēvēt arī par Latgales Skolotāju dienu, notika Preiļu kultūras namā. Pasākums aizsākās ar operdziedātājas Ilonas Bageles priekšnesumu, pēc kura dzejniece Anna Rancāne pasniedza māksliniecei Latgaliešu Kultūras biedrības balvu sakarā ar dzīves jubileju. Ilona Bagele ir Daugavpils Universitātes asociētā profesore, kā arī Daugavpils teātra muzikālo izrāžu vokālā konsultante.
Uzrunājot klātesošos, Latgaliešu Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska izteica gandarījumu, ka monsinjora Nikodema Rancāna nenovērtējamais sniegums Latgales laba tiek novērtēts, sakot paldies izcilākajiem pedagogiem: ”Balva tiek pasniegta jau ceturto gadu, un man liels prieks, ka šajā laika posmā balvai tika nominēti jau 88 pedagogi. Konkursa mērķis – celt skolotāja profesijas prestižu, pievērst plašākas sabiedrības uzmanību latgaliskajām vērtībām.”
Nikodema Rancāna balvas konkursam šogad bija pieteikti 15 nominanti, kuru sasniegumi tika vērtēti piecās nominācijās. Pirmajā nominācijā- par latgaliešu valodas, kultūras vēstures, novada mācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē, balvu saņēma Baltinavas vidusskolas skolotāja Rudīte Laganovska. “Mēs esam izredzētie, jo mums ir Rudīte, viņa mums organizē svētceļojumus uz Aglonu, viņa ir neievērojama, bet pamatīga”, tā par savu skolotāju saka Baltinavas skolēni un skolotāji. Savukārt speciālbalva tika piešķirta Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai Irēnai Šaicānei.
Par inovatīvu metodikas lietojumu mācību procesā balvu saņēma Ezernieku vidusskolas skolotāja Broņislava Andžāne un Austrumlatvijas Tehnologiju vidusskolas skolotāja Vineta Pavlova.
Nominācijā par veiksmīgu pedagoga debiju – iniciatīvu, spēju aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, balvu saņēma jaunais sporta pedagogs no Dagdas novada Dagdas vidusskolas- Harolds Kavinskis.
Pirmo reizi tika pasniegta balva par latviskās un latgaliskās kultūrvides veidošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, un to saņēma Rēzeknes novada Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas pedagoģe Marija Andina.
Ar videosveicienu no Briseles klātesošos uzrunāja Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, kura pasniedza savu speciālbalvu: “Es ļoti priecājos, ka Latgalē ir sava valoda, kas tiek kopta. Latgaliešu valoda ir unikāla ar daudzām skaņām, kas nav citās valodās, tāpēc es ļoti priecājos, ka tā ir dzīva, jo daudzas Eiropas valodas izmirst, latgalieši noteikti ir daudz laimīgāki par elzasiešiem Strasbūrā, jo viņu valodā runā tikai ap tūkstotis cilvēku un tai draud izzušana.” Ineses Vaideres speciālbalvu- braucienu uz Briseli, saņēma Tilžas vidusskolas skolotāja Aina Rakstiņa un Dagdas vidusskolas skolotājs Harolds Kavinskis.
Finansiāli pasākumam atbalstu sniedza Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Preiļu, Ludzas, Viļakas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes novada pašvaldība un Latgaliešu kultūras biedrība.
Noslēguma pasākumā bija aicināti piedalīties iepriekšējo konkursu dalībnieki, kā arī jebkurš interesents. Kā parasti, Latgales skolām, bibliotēkām, muzejiem tika dāvināti jaunākie izdevumi latgaliešu valodā.

Diānas Seleckas teksts

Māra Justa foto   

preili7preili6preili5preili4preili3preili2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0