“Domas ir spēki! Ko tu domā, tas tu esi.” (Rainis)

Publicēts 20.05.2015

2015. gads ir daudzu nozīmīgu pasākumu laiks: drīzumā gaidāmas Latvijas Valsts prezidenta vēlēšanas, vasaru pieskandinās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, turklāt 2015. ir lielo dzejnieku Raiņa un Aspazijas jubilejas gads. Arī Gaigalavas pamatskolā norisinājušies vairāki pasākumi, kas saistīti ar Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienu.

Janvārī 5. klases skolniece Viktorija Reble (konsultante – skolotāja Ērika Bozoviča), 7. klases skolnieks Imants Spīčs un 9. klases skolniece Sidnija Kalvāne (konsultante – skolotāja Maruta Krustāne) sekmīgi piedalījās Aspazijai veltītajā radošo darbu konkursā „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti”. Visi viņi tika uzaicināti piedalīties Dzimtās valodas dienu pasākumā Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, kura gaitā norisinājās arī konkursa uzvarētāju godināšana.

13. martā skolas bibliotēkas vadītāja Anna Začevska organizēja Aspazijai veltītu pasākumu, kurā skolēni skandēja Aspazijas dzeju, rādīja savas zināšanas par dižo autori, kā arī ieguva jaunu informāciju par viņas dzīvi un daiļradi.

Skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki iestudēja Raiņa un Aspazijas – darbus. 9. klases skolnieks Jānis Počs Rēzeknes un Viļānu novada skolu jaunatnes skatuves runas konkursā izcīnīja 2. pakāpi, izpildot Aspazijas dzejoli „Kaķīša zābaki” un fragmentu no Saulcerītes Vieses grāmatas „Randenes vasara”, kurā vēstīts par mazā Žaniņa (tā Raini sauca bērnībā) saikni ar lielo Daugavu. Arī 7. klases skolnieks Imants Spīčs ieguva 2. pakāpi. Viņš žūriju aizkustināja ar Raiņa emocionālo stāstu „Spītnieks”, kurā autors tēlo savas bērnības gaitas un sadzīvi: pirmās aizvainojuma sāpes un ilgas pēc „tālā meža, kur glāžu nams iekšā”. 4. klases skolnieks Raivo Svilāns bija sagatavojis Raiņa dzejoli „Pasaka par jūras braucienu”.

No Raiņa dzejoļiem, kuros minēti skaitļi, tika izveidots literārais iestudējums „Visi desmit”. Tajā veiksmīgi piedalās Lauris Kalvāns, Ērika Banzere, Evija Bolmane, Sintija Reble, Viktorija Reble, Dainis Rutuļs, Imants Spīčs, Mārīte Dakule, Renāte Dakule, Sidnija Kalvāne un Laima Kolneja. Iestudējums izdevās interesants, skolēni tika izvirzīti piedalīties arī Latgales reģionālajā skatē, kur tika piešķirta 1. pakāpe. Mazo formu iestudējumu konkurss Latvijas skolās ir jau beidzies, un valsts mērogā Gaigalavas pamatskola ieņem augsto 8. vietu.

Latgales vēstniecībā „GORS” 10. aprīlī norisinājās Aspazijai un Rainim veltīts konkurss, kurā Gaigalavas pamatskolas daiļlasītāji Jānis Počs un Imants Spīčs un literārā kompozīcija „Visi desmit” izpelnījās žūrijas komplimentus. Žūrijā bija populārais kinorežisors Jānis Streičs, pensionētā skolotāja un literāte Veneranda Andžāne, Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks. Konkursā piedalījās: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, Adamovas speciālās internātpamatskolas skolēni, Alsviķu arodvidusskolā studējošie, Ludzas BJC kustību teātra dalībnieki un Gaigalavas pamatskolas skolēni. Pasākums noritēja nepiespiestā, sirsnīgā gaisotnē, to ieskandināja „Dricānu dominante” mūziķa un dziesmu autora Andra Eriņa vadībā. Ikviena uzstāšanās bija kvalitatīva, aizraujoša un saistoša, tāpēc visiem kolektīviem tika piešķirta 1. vieta. Īpašu aizkustinājumu izjutām, vērojot Alsviķu arodskolas audzēkņu sniegumu. Skolēni, pedagogi un visi pasākuma apmeklētāji uz mājām devās emocionāli un garīgi bagātāki. Paldies pasākuma galvenajai organizatorei Venerandai Andžānei par ieguldīto darbu un pozitīvajām emocijām, ko guvām konkursa laikā!

Tā kā septembrī ir Raiņa jeb Dzejas dienas, radošais gars un dzejotgriba skolēnos, cerams, nezudīs arī turpmāk.

Ērika Bozoviča
Gaigalavas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0