Domubiedru grupa aicina skolēnu vecākus iesaistīties alternatīvās skolas izveidē

Publicēts 04.06.2015
Foto no interneta resursiem

Domubiedru iniciatīvas grupa, kurā iesaistījušies Rēzeknē un Rēzeknes novadā dzīvojošo bērnu vecāki un pedagogi plāno īstenot alternatīvās skolas izveides ideju. Nākamā alternatīvās skolas idejas domubiedru tikšanās notiks 10. jūnijā Rēzeknē – par norises vietu un laiku interesentus aicinām sazināties ar Veroniku Tabūni, mob.: 28316231. Domubiedru pulkam aicināts pievienoties ikviens, kurš atzīst alternatīvo skolu izveides ideju par svarīgu Latvijas jaunās paaudzes intelektuālajā audzināšanā un izglītošanā.

Alternatīvā skola ir vieta, kur bērni mācās pēc alternatīvām mācību metodēm – radoši, brīvi, savā starpā sadarbojoties, veicot to, kas katram ir pa spēkam, bez piespiešanas. Īpašības, kas raksturo alternatīvo skolu:

  • bērns tiek skolots priecīgā, iejūtīgā, garīgo vērtību iedvesmotā gaisotnē;
  • bērns tiek skolots, balstoties uz viņa individuālo uztveres īpatnību respektēšanas principiem;
  • mācību process norit brīvā formā, ieinteresējot un attīstot katrā bērnā meklētāja, domātāja, analizētāja, mākslinieka, pētnieka u.c. spējas caur jēdzīgām un saturīgam rotaļām, aktivitātēm, dabas izziņu;
  • nelielais bērnu skaits saimē (grupā, klasē) sekmē individuālu skolotāja darbu ar katru skolēnu;
  • skolotāji var brīvi realizēt savu pedagoga talantu, dāvāt savu pieredzi un skatījumu uz pasauli, izvēlēties alternatīvas mācību metodes un pasniegšanas veidus.
  • bērns saņem skolotāju un audzinātāju mīlestību, iejūtīgu un taisnīgu attieksmi, maigumu, drošības sajūtu.

Latvijā pamazām veidojas alternatīvo pamatskolu tīkls: Drustu Tautskola, Tukuma Dzīvā skola, Ikšķiles Brīvā skola, Brīvā Māras skola Rīgā, Saules bērnudārzs Jelgavā. Šo skolu filozofija atšķiras ar to, ka skolas centrā ir bērns un viss pārējais – gan mācību process, gan ārpusskolas aktivitātes – tiek pieskaņots bērna personībai, atbilstoši viņa dabas dotajiem talantiem un uztveres spēju īpatnībām. Kā papildus ieguvums ir arī darbaudzināšana, kas parastajās skolās ir izzudusi – skolas dārzeņu un puķu dobju kopšana, skolas apkārtnes sakopšana, dežūras skolas virtuvē. Darbaudzināšanas iemaņas ir nenoliedzami ļoti svarīgas un kalpo par reālu pamatu cieņas izpausmei pret cita padarīto, mazinot vēlmi postīt un demolēt, jo bērnos caur darbu tiek ieaudzināta darba vērtības izpratne.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0