Draudzības vakars Jaunstrūžānu pamatskolā

Publicēts 02.03.2020

28. februārī Audriņu pamatskolas skolēni piedalījās Draudzības vakarā Jaunstrūžānu pamatskolā. Lai vakars noritētu jauki un patīkami, Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni bija aicinājuši uz savu pasākumu ciemiņus no citām skolām.

Iepazīšanās sākās jau ieejot Jaunstrūžānu pamatskolā. Bija patīkami redzēt to, ka esam gaidīti, jo gan skolas administrācijas pārstāvji, gan arī paši Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni iesaistījās un rūpējās par to, lai ciemiņiem palīdzētu orientēties visā pasākuma gaitā.

Draudzības vakars iesākās ar Jaunstrūžānu pamatskolas skolēnu izrādi „Mūsdienu medicīnas problēmas”. Jāteic, ka šī tēma ir ļoti aktuāla Latvijas sabiedrībā. Skolēnu izrādē pietiekami ironiskā un sarkastiskā tonī tika aplūkots gan mediķu algas jautājums, gan arī pasaules mēroga problēma – koronavīruss. Savukārt Audriņu pamatskolas pārstāvji (meiteņu trio) uzstājās ar enerģiskām dejām. Pēc skolu priekšnesumiem, skolēniem tika piedāvāts cienasts, lai uzkrātu spēkus visām vakaram.

Draudzības vakara turpinājumā sekoja dažādi konkursi, kuros varēja piedalīties gan individuāli, gan arī grupās. Bija arī dejas mūzikas hītu pavadījumā.

Draudzības vakars bija organizēts interesanti, jo piedāvātās aktivitātes nebija saistītas tikai ar dejām, bet arī ar zināšanu un prasmju pielietojumu. Tādā veidā skolēni sadarbojās un iepazina cits citu labāk.

Laiks pagāja ātri, pienāca brīdis atvadīties. Jaunie draugi apmainījās ar kontaktiem, lai uzturētu sakarus arī pēc Draudzības vakara.

Paldies Jaunstrūžānu pamatskolai par lielisku piektdienas vakaru. Paldies ikvienam, kas piedalījās Draudzības vakara organizēšanā un tā vadīšanā.

Audriņu pamatskolas skolotājs Vitālijs Drozdovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0