Dricānos iededz trešo sveci Adventa vainagā

Publicēts 18.12.2017

Iededzot trešo svecīti Adventa vainagā, Dricānu kultūras namā (KN) skanēja dziesmas priekam. Vēl tikai nedēļa, un gada visgaišākie svētki piepildīs ikvienu sirdi. Apziņa. ka ikkatrs kopā pavadīts mirklis ir neatsverams, dara cilvēku sirdis dāsnākas un gaišākas. Prieka dzirkstis, kas izskanēja dziesmās, padarīs gaišāku, priecīgāku gaidīšanas laiku.

Ziemassvētku ieskaņas koncertā uzstājās Dricānu KN vokālais ansamblis “Almus”, Dricānu-Strūžānu sieviešu koris “Taunadze, Strūžānu KN sieviešu vokālais ansamblis “Sidrabrasa” un meiteņu vokālais ansamblis “Ziemeļmeitas”, Rēzeknes pilsētas senioru koris “Septiņkalne” un vokālais ansamblis “Dricānu dominante”. Sirsnīgs paldies visiem koncerta apmeklētājiem un kolektīviem par prieku sirdī!

Genovefa Jonāne

IMG_5852 IMG_5858 IMG_5869 IMG_5874 IMG_5879 IMG_5889

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0