Dricānu pagastā izveidota Video istaba

Publicēts 12.11.2018

Rēzeknes novada Dricānu pagastā tika īstenots projekts „Video istabas izveide Dricānu pagastā” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000033). Projekts tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4. kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis bija iegādāties kvalitatīvu un atbilstošu video aprīkojumu, lai veicinātu tehniskās jaunrades pilnveidi Rēzeknes un Viļānu novadā. Videoaprīkojums nodrošinās  kvalitatīvu apmācību un tehnikas aprūpi profesionāla pedagoga uzraudzībā jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

Projekta īstenošanas rezultātā biedrība “LOBS” Dricānu pagastā iegādājās 1 aprīkojuma mugursomu, 1 gaismas statīvu, 1 video studijas gaismas ķermeni, 1 video sliedi, 1 fokusēšanas iekārtu, 1 kameras ietvaru, 1 atmiņas karti, 1 kameras stabilizatoru, 1 video statīvu, 2 objektīvus, 1 video kameru, 1 portatīvo datoru, LCD monitoru filmēšanai.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5761,57, no kurām publiskais finansējums 90% apmērā ir EUR 5185,41 un biedrības “LOBS” līdzfinansējums 10% apmērā ir EUR 576,16.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Jānis Jurčenko

logo1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0