Dricānu vidusskolas sporta zāles inventāra piegāde un uzstādīšanā

Publicēts 13.06.2012

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2012/16

Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles inventāra piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0