Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūve

Publicēts 08.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/6ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -  2011. gada 11.marts plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne  
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0