Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrāde

Publicēts 26.05.2010

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2010/07
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 9.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrāde, saskaņā ar skiču projektu „Dricānu vidusskolas sporta zāle – jaunbūve” un projektēšanas uzdevumu, kā arī autoruzraudzības veikšana būvniecības laikā.
Paredzamā līgumcena – līdz 20000,00 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 17.kabinets (pieņemamā telpa)
Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
1.piedāvātā kopējā cena (bez PVN)
2.piedāvātais līguma izpildes termiņš
3.piedāvātās autoruzraudzības izmaksas

Kontaktpersona – Aivars Skrebinskis, t. 64607185, e-pasta adrese: aivars.skrebinskis@rdc.lv

Iepirkuma instrukcija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0