Dricānu vidusskolēni interaktīvās nodarbībās mācījās par klimata pārmaiņām

Publicēts 07.01.2016

7. janvārī, spītējot aukstajam laikam, Dricānu vidusskolā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam divās īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.

Pirmajā tehniski radošajā darbnīcā Dricānu skolēni uzzināja par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Savukārt, otrajā darbnīcā skolēniem bija iespēja dziļāk izprast dažādus pasākumus, kas jāveic, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. Tehniski radošo darbnīcu dalībnieki un pedagogi ieguva arī īpaši izstrādātu informatīvu bukletu jauniešiem par klimata pārmaiņām.

Vairāk par tehniski radošajām darbnīcām stāsta projekta vadītāja Ginta Grīnberga: „Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem bija iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam sekoja praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē”.

Pasākumu par interesantu atzina arī Dricānu vidusskolas skolēni. Viktorija Semule, Lauma Mozga, Valērija Šodnaka un Vilma Kolneja atzina: “Ir bēdīgi apzināties, ka mēs sev un pasaulei darām pāri. Šīs darbnīcas lika saprast, ka mūsu attieksmei pret pasauli un dabu ir liela nozīme, jo negribētos taču pēc vairākiem gadiem svinēt Ziemassvētkus +20 grādos!”

Skolēni Amanda Kalvāne, Jānis Laizāns, Daiga Troška, Keitija Kindzule un Lauma Kolneja stāsta: “Vēlamies teikt paldies, ka tehniski radošo darbnīcu organizatori pie mums viesojās un ļāva skolēniem radoši pavadīt dienu. Mums bija interesanti un aizraujoši piedalīties eksperimentos, kā arī uzzināt daudz jaunas informācijas par klimata pārmaiņām”. Skolēns Ivars Ūsāns piemetina: “Bija patīkami redzēt skolā jaunus cilvēkus, jaunas sejas un darboties praktiski. Šī diena noteikti atšķīrās no ierastās skolas dienas”.

Tehniski radošās darbnīcas Vislatvijas tūres ietvaros līdz pat nākamā gada aprīlim notiks pavisam 70 skolās visos piecos Latvijas reģionos. Darbnīcās caur praktisku darbošanos un spēļu spēlēšanu par klimata pārmaiņām vairāk uzzinās 4000 Latvijas vidusskolēnu. Darbnīcas izstrādājis un ieviesis uzņēmums SIA „Aspired”, kas tehniski radošo darbnīcu tirgū Latvijā un ārpus tās darbojas jau 3 gadus.

Tehniski radošo darbnīcu tūre tiek realizēt projekta „Zaļā misija: klimats” ietvaros, kura mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī, integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt Latvijas vidusskolēnu, dabaszinātņu pedagogu, Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2016.gada 30.aprīlim. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403,00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035,00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368,00,00 EUR.

Ineta Viļumate, 
SIA “Aspired” projektu speciāliste
E-pasts: ineta.vilumate@aspired.lv
Tālrunis: 27172433

Dricani (10) Dricani (1) Dricani (2) Dricani (3) Dricani (4) Dricani (5) Dricani (6) Dricani (8) Dricani (9)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0