„Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde RNP Sakstagala un Kantinieku pagastu ceļu uzturēšanai”

Publicēts 31.03.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. aprīlī plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde RNP Sakstagala un Kantinieku pagastu ceļu uzturēšanai” .
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv

Jautājums – Lūdzu precizēt mērvienības Tehniskajā specifikācijā 1. pielikumā un Tehniskais un finanšu piedāvājums 3. pielikumā, jo nesakrīt mērvienības.
Atbilde – Visas mērvienības ir m3.

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0