Dubuļu Tautas nama dramatiskā kolektīva jubilejas pasākums

Publicēts 09.04.2019

6. aprīlī Kaunatas pagasta Dubuļu Tautas namā notika pasākums “Mums – 20!”, kas bija veltīts dramatiskā kolektīva “Traļi-Vaļi” dzimšanas dienai.

Kolektīvs  darbojas kopš 1999.gada.  Pa šiem gadiem tika daudz kas izdarīts – iestudēti skeči, monologi, uzvedumi Jaungada eglītes svētkiem, jautras dziesmas un dejas.

Kolektīvs daudz piedalījies dažādos pasākumos, koncertos, skatēs, saietos, festivālos.

Dzimšanas diena svinībās ir dāvanas, smaidi, silti vārdi, bet vēl tas ir labs iemesls sanākt kopā draugiem. Pie mums ciemojās “Tautību studija” no Dagdas novada Ezernieku pagasta saietu nama (vadītāja Vita Vitāne), Ratnieku tautas nama dramatiskais kolektīvs “Sit saujā”, (vadītāja Vija Jeršova), Kaunatas tautas nama dramatiskais kolektīvs “Kaunatas runōtōji” (vadītāja Nellija Vasiļjeva). Paldies viņiem par jautrajiem un asprātīgajiem skečiem, jaukām dziesmām un vēlējumiem mūsu kolektīvam.

Atzinīgus vārdus teica Kaunatas pagasta vadītājs Sergejs Bašmakovs, kurš pasniedza Atzinības rakstu par ilggadēju radošu darbību kultūras tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā, un kolektīva pastāvēšanas 20 gadu jubilejā.

Tautas nama vadītāja Žanna Aniščenko pasniedza dramatiskā kolektīva dalībniekiem Pateicības rakstu un ziedus. Paldies Tatjanai Zadvinskai, Karinai Karpovai, Allai Smirnovai, Larisai Kablanovai.

Pasākums bija emocijām bagāts un atmiņā paliekošs.

Paldies visiem skatītājiem kuri atnāca šajā dienā.

Savam kolektīvam  novēlu daudz enerģijas un izdomas, mīlestību un skaļus aplausus no skatītājiem, daudz iespēju parādīt savu radošo potenciālu!

Dubuļu  Tautas nama vadītāja  Žanna Aniščenko

dub1 dub2 dub4

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0