Dzejas diena Bērzgalē

Publicēts 20.09.2018

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. Mūsu novadnieks rakstnieks, dzejnieks, sabiedriskais darbinieks Antons Rupainis ir dzimis 13. septembrī, tāpēc arī šogad rakstnieka 112. dzimšanas dienā, kā parasti, skolēni gāja uz Bērzgales kapsētu, lai noliktu ziedus pieminekļa pakājē, bet 19. septembrī notika Dzejas dienām veltītais pasākums, ko rīkoja Antona Rupaiņa muzejs sadarbībā ar skolu un pagasta bibliotēku.

1. – 5. klases skolēni tikās ar dzejnieci Meldru Gailāni un viņas meitu Irbi Bārbalu. Kaut arī  Irbei Bārbalai ir tikai pieci gadi, meitenē jūtama aktīva radošā dzirksts. Šķiet, ka viņai labi padodas jebkas, ar ko viņa nodarbojas – dejo tautas dejas, šogad iesāka dejot arī līnijdejas skolotājas Anitas Turlajas vadībā, dzied ansamblī “Karameles” (skolotāja Sigita Kuzmina), kopā ar PII mūzikas skolotāju Ivetu Kopelu mācās spēlēt klavieres, izdomā stāstiņus un dzejoļus, kurus gan pagaidām pieraksta māmiņa, labprāt piedalās dažādos pasākumos.

Meldrai Gailānei pavasarī ir iznākusi grāmata – stāsti bērniem par amatniekiem un amatiem “Meikuleņš īpazeist omotus”. Vienu stāstu no grāmatas autore nolasīja pasākumā. Bērniem bija interesanti dzirdēt pasaku latgaliešu valodā un saprast, ka arī latgaliešu valodā var rakstīt grāmatas.

Dzejas pasākumā dzejoļus izteiksmīgi deklamēja skolēni: Marija Sarkane, Roberts Rancāns, Agate Opincāne un Katrīna Marcinkeviča.

Dzejas rīts notika atraktīvā gaisotnē, katrs pasākuma dalībnieks vienlaicīgi bija ne vien dzejas klausītājs, bet arī mēģināja radīt dzejoli pats. Tā kā dzejolis var būt glezniņa vārdos, tas no sākuma tika uzzīmēts, pēc tam uzrakstīts un nolasīts, visiem aizrautīgi kopā darbojoties. Izrādījās, ka tas nav nemaz tik viegli. Norisēs piedalījās arī skolotājas, un tas bija aizraujoši.

Pasākums izdevās interesants. Paldies Meldrai un Irbei Bārbalai, paldies skolotājām, skolēniem, kuri aktīvi piedalījās, paldies kultūras nama darbiniecēm par atbalstu, Ilzei kā fotogrāfei.

 

Uz tikšanos nākamajos pasākumos muzejā!

A. Rupaiņa muzeja vadītāja Olga Pekša

Foto autore Ilze Čudare

DSC_0796 SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0