Dzimtais novads bērnu acīm

Publicēts 09.05.2018

Ar izstādes atklāšanu 7. maijā ir noslēdzies Izglītības pārvaldes rīkotais vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Dzimtais novads bērnu acīm”. Konkurss tika organizēts Latvijas simtgades ietvaros, ar mērķi rosināt bērnu un jauniešu interesi par savu novadu un dzimto pagastu, izceļot un mākslā atainojot dzimto vietu vienreizīgumu, daudzveidīgumu un skaistumu, tādējādi apzinot sava novada nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.

Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Maltas vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas, Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Tiskādu vidusskolas, Dricānu vidusskolas, Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas, L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas un Maltas bērnu un jauniešu centra. Kopumā tika iesniegti 86 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi.

Savos mākslas darbos skolēni pievērsa uzmanību un mākslinieciski atveidoja dzimtās vietas cilvēkus, notikumus, nozīmīgus dabas, vides un kultūrvēsturiskus objektus. Labāko darbu autori tika apbalvoti ar diplomiem un saņēma dāvaniņas, kas turpmāk noderēs jaunu mākslas darbu tapšanā. Turklāt skolēniem bija iespēja apmeklēt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, kur viņiem bija iespēja darboties glezniecības, māla veidošanas un apģērba modelēšanas radošajās darbnīcās.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Dzimtais novads bērnu acīm” labāko darbu izstādi līdz 11. maijam vēl var pagūt apskatīt Rēzeknes novada pašvaldības 1. stāva foajē.

Anita Rudziša, interešu izglītības speciāliste

 

Foto: Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

33 41 48 54 59 6350 20180413_114817 20180413_150650

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0