Publicēts 24.02.2020
Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem
Kultūras ministrija izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu „Radošā Eiropa”, „Eiropa pilsoņiem”, „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un citu Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.
 Lasīt vairāk
sif Publicēts 04.02.2020
Līdz 6. februārim izsludināts konkurss programmā “NVO fonds”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.12.2019
Pieejams ES fondu finansējums pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, būs pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionālo spēju uzlabošanai. Šim mērķim no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai ir paredzēti vairāk nekā 4,2 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk
Eiropa Publicēts 27.12.2019
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi pieteikuma dokumentāciju
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi pieteikuma dokumentāciju 4.februār, 3.marta un 1.septembra projektu uzsaukumiem
 Lasīt vairāk
british logo Publicēts 19.11.2019
Projektu konkurss vietējo kopienu iniciatīvām
Katru gadu British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar dažādiem partneriem īstenot vairāk nekā 40 projektu, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2019
Pieejams ES fondu finansējums nodarbināto apmācībām
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām un nodibinājumiem par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases otrajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
 Lasīt vairāk
0 Publicēts 30.09.2019
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā tuvojas projektu iesniegšanas termiņš
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.08.2019
Izsludina ES fondu projektu atlasi praktiskas nozīmes pētījumiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.06.2019
Publicēti projektu iesniegšanas uzsaukumi ES programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalsta apakšpasākumiem „Pašvaldību sadraudzība” un „Pašvaldību tīklojumi”
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi dokumentāciju 2.septembra projektu uzsaukumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2019
Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā
No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk