Publicēts 05.09.2018
ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās
Attīstības finanšu institūcija ALTUM no šodienas sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro).
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2018
Junkera plāna ietvaros mikrouzņēmumiem Latvijā tiks nodrošināts 15 miljonu eiro ES finansējums
Eiropas Investīciju fonds un Latvijas valstij piederoša attīstības finanšu institūcija ALTUM Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Šo jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi spēs saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt ES fondu finansētus pakalpojumus
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, būs pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionālo spēju uzlabošanai. Šim mērķim no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai ir paredzēti vairāk nekā 4,2 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.07.2018
Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem
Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši vai plāno saņemt atbalstu Eiropas Savienības programmās: „Radošā Eiropa” (2014-2020), „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020), „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2018
Pilsoniskās sabiedrības balva “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”
Aicinām pieteikties pilsoniskās sabiedrības balvai “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ar 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai vēlas godalgot novatoriskas iniciatīvas, kuras ir devušas ievērojamu ieguldījumu šādu uzdevumu risināšanā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2018
Pieejams finansējums sporta nozarē
Izsludināti divi konkursi uz Eiropas Komisijas finansējumu sporta nozarē: “Apmaiņas un mobilitāte sportā” un “Popularizēt Eiropas vērtības ar sporta iniciatīvām vietējā līmenī”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Konkurss uzņēmējiem par atbalstu informācijas pasākumiem saistībā ar ES kohēzijas politiku
Eiropas Komisija informē par iespēju atbalsttiesīgajām organizācijām un institūcijām iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā atbalsta saņemšanai informācijas pasākumu īstenošanai par ES Kohēzijas politiku jeb ES fondiem:
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2018
LIFE projektu konkurss 2018. gadam
18.aprīlī Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikšanos LIFE programmas projektu konkursam, kurā aicina juridiskas personas (organizācijas), kas reģistrētas Eiropas Savienībā iesniegt projekta pieteikumus LIFE programmas finansējumam. Šis aicinājums attiecas gan uz LIFE Vide, gan LIFE Klimats apakšprogrammām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2018
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 4.aprīlī izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.
 Lasīt vairāk
jaunatne Publicēts 27.03.2018
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrajā projektu konkursā pieejams vairāk nekā 1 miljons eiro
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
 Lasīt vairāk