Publicēts 13.10.2015
Izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 01.oktobra sēdes Nr.10 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „ Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2015
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā
Pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2015
Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2015
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
No šī gada 3. septembra līdz 5. oktobrim notiks projektu pieņemšana atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās. Šim mērķim paredzēts finansējums 20 851 400 eiro apjomā, un tiek lēsts, ka finansējuma pietiks 1390 saimniecību pieteikumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.08.2015
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
auku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2015
Izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas ir Eiropas Savienības fondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG EUROPE kontaktpunkts Latvijā, informē, ka 22.jūnijā ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2015
Izsludināts projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus ES
Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2015
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atkārtotu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana" ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2015
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2015
Pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana". 12.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 200 000,00 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk