Publicēts 20.05.2015
Izsludināts konkurs pasākumam Ražošanas un tirdzniecības plāni
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Ražošanas un tirdzniecības plāni"".
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2015
Papildus pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, kas tiks piešķirts ceturtās kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par papildus pieejamo finanšu instrumenta finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtās kārtas ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2015
Izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss starpreģionu sadarbības programmā URBACT III 2014.-2020.gadam
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programma) izsludina projektu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai 20 rīcības plānošanas tīklu (Action Planning Networks) izveidošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2015
Izsludināts atklāts konkurss dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā un romu tautības pārstāvju integrācijas veicināšanai
Konkurss izsludināts, lai sniegtu atbalstu starptautiska vai nacionāla (t.sk. reģionāla vai lokāla) līmeņa projektu izstrādei dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā (diskriminācija dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī citu Eiropas Pamattiesību hartas 21.pantā minētu iemeslu dēļ[1]).
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.05.2015
Izsludināta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” atklāta konkursa “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” trešās kārtas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk projektu pieņemšanu programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Projektu pieņemšana turpināsies līdz š.g. 1.jūnijam (ieskaitot).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2015
Izsludināts konkurss Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un to apvienībām
Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām, kuras ir reģistrētas Kultūras ministrijā, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2015.gadam konkrētu, ar valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2015
Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija izsludina projektu konkursu
Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija (The Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (FMEIA)) izsludina projektu konkursu "Apbalvojums par sasniegumiem Starpkultūru komunikācijā" (The „Intercultural Achievement Award" (IAA)).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2015
Izsludināts projektu konkurss programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” ietvaros
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2015
Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”
Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2015
Zemkopības ministrijas konkurss „Sējējs–2015”
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
 Lasīt vairāk