Publicēts 17.03.2015
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Kultūra”
Ir atvērts šī gada otrais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Izsludina programmu “Nāc un dari! Tu vari!”
Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina programmu "Nāc un dari! Tu vari".
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2015
Izsludināts granta projektu konkurss attīstības sadarbības projektu īstenošanai
Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’. Projektus ir iespējams iesniegt līdz 2015. gada 28. aprīļa plkst. 17:00
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.03.2015
Biedrība “SATEKA” izsludina pieteikšanos Mazo projektu konkursā 2015 “Kopā- visu varam!”
No š.g. 9.marta Biedrība "SATEKA" izsludina pieteikšanos mazo projektu konkursā 2015 "Kopā- visu varam!"
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2015
Studentu sociālo projektu konkurss OPEN MIND 2015
Swedbank un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds sadarbībā ar Latvijas augstskolām jau ceturto gadu pēc kārtas izsludina pieteikšanos sociālo ideju konkursam studentiem OPEN MIND.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2015
Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Atklāts konkurss starptautisku projektu izstrādei vardarbīgu ieražu praktizēšanas novēršanai, lai aizsargātu sievietes, bērnus un jauniešus
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.03.2015
Paziņojums par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“ projektu konkursa izsludināšanu
Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“ projektu konkursu projektu realizēšanai laika posmā no 2015. gada maija līdz 2015. gada decembrim ieskaitot.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.03.2015
VKKF pieņem pieteikumus trijos mērķprogrammu konkursos
Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos:
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.03.2015
Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana valsts un ES atbalsta pasākumam “Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai”
Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumam "Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai" saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā" (turpmāk - Noteikumi Nr.59).
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2015
Itālijas organizācija meklē partnerus projektā, kas vērsts uz vēstures atmiņu izplatīšanu digitālā veidā
Itālijas organizācija meklē partnerus projektā, kas vērsts uz atmiņu izplatīšanu digitālā veidā starp Eiropas valstīm par Otro pasaules karu un nacismu „Eiropa Pilsoņiem” programmas ietvaros. Sīkāka informācija angļu valodā:
 Lasīt vairāk