Publicēts 11.02.2015
Spāņi steidzīgi meklē projekta partnerus programmā Erasmus +
Spāņi steidzīgi meklē projekta partnerus programmā Erasmus +. Projekts paredz izstrādāt inovatīvu metodiku, lai uzlabotu mācību rezultātus bērniem, kas nāk no nelabvēlīgām ģimenēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2015
Itāļu organizācija meklē projekta partnerus „Eiropa pilsoņiem” programmā
Itāļu organizācija meklē projekta partnerus „Eiropa pilsoņiem” programmā. Projekta nosaukums ir „Konflikts un sods”. Tas ir kultūras projekts, vērsts uz eiropiešu kultūras atmiņas saglabāšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2015
Francijas reģions meklē partnerus programmā Horizon 2020
Francijas reģions Aquitaine līdz 25. februārim meklē partnerus Austrumeiropā, lai iesniegtu projekta pieteikumu ES programmā Horizon 2020. Potenciālajiem partneriem ir jāsadarbojas ar augļkopības sektoru un jābūt interesei par apūdeņošanas sistēmas uzlabošanu lauksaimniecībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Itālijas skola meklē sadarbības partnerus projektam ES programmā ERASMUS +
Itālijas skola meklē sadarbības partnerus projektam ES programmā ERASMUS +. Tēma: kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, zema motivācija, sociāli nelabvēlīgi apstākļi utt. Projekta laikā paredzēti skolotāju un skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Andalūzijas reģions (Spānijā) meklē projekta partnerus programmā „JUSTICE”
Andalūzijas reģions (Spānijā) meklē projekta partnerus, kuri gribētu piedalīties ES programmā „JUSTICE”. Projekta tēma ir saistīta ar palīdzību bērniem, kas kļuvuši par iebiedēšanas upuriem. Projektu iesniegšana līdz 10/03/2015.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Itālijas pašvaldība meklē projekta partnerus
Itālijas pašvaldība meklē projekta partnerus, kas gribētu piedalīties ES programmā „JUSTICE”. Projekta tēma ir saistīta ar palīdzību bērniem, kas kļuvuši par iebiedēšanas upuriem. Projektu iesniegšana līdz 10/03/2015.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Francijas pašvaldība meklē projekta partnerus
Francijas pašvaldība meklē projekta partnerus, kas gribētu piedalīties ES programmā „JUSTICE”. Projekta tēma ir saistīta ar palīdzību bērniem, kas kļuvuši par iebiedēšanas upuriem. Projektu iesniegšana līdz 10/03/2015.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2015
Čehi meklē projekta “Digital Teacher” partnerus ERASMUS + programmā
Čehi meklē projekta “Digital Teacher” partnerus ERASMUS + programmā. Kontaktpersona: Petra Janecká, e-pasts: janecka@attest.cz.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2015
Čehu dzērienu ražošanas uzņēmums meklē partnerus ražotnes rekonstrukcijas projektam
Čehu dzērienu ražošanas uzņēmums meklē partnerus ražotnes rekonstrukcijas projektam programmās H2020, Erasmus, Central Europe, R&I, URBACT. Kontaktpersona: projektu vadītājs Bohuslav Straka, e-pasts: seavawe@gmail.com.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2015
Čehu bezpeļņas organizācija meklē partnerus „Eiropa pilsoņiem” projektos
Čehu bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar atbalsta sniegšanu iestādēm viņu darbībā, meklē partnerus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektos. Kontaktpersona: Alena Dvořáková; e-pasts : alena.dvorakova@coma.pro.
 Lasīt vairāk