Publicēts 09.02.2015
Andalūzijas reģions (Spānijā) meklē projekta partnerus programmā „JUSTICE”
Andalūzijas reģions (Spānijā) meklē projekta partnerus, kuri gribētu piedalīties ES programmā „JUSTICE”. Projekta tēma ir saistīta ar palīdzību bērniem, kas kļuvuši par iebiedēšanas upuriem. Projektu iesniegšana līdz 10/03/2015.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Itālijas pašvaldība meklē projekta partnerus
Itālijas pašvaldība meklē projekta partnerus, kas gribētu piedalīties ES programmā „JUSTICE”. Projekta tēma ir saistīta ar palīdzību bērniem, kas kļuvuši par iebiedēšanas upuriem. Projektu iesniegšana līdz 10/03/2015.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2015
Francijas pašvaldība meklē projekta partnerus
Francijas pašvaldība meklē projekta partnerus, kas gribētu piedalīties ES programmā „JUSTICE”. Projekta tēma ir saistīta ar palīdzību bērniem, kas kļuvuši par iebiedēšanas upuriem. Projektu iesniegšana līdz 10/03/2015.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2015
Čehi meklē projekta “Digital Teacher” partnerus ERASMUS + programmā
Čehi meklē projekta “Digital Teacher” partnerus ERASMUS + programmā. Kontaktpersona: Petra Janecká, e-pasts: janecka@attest.cz.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2015
Čehu dzērienu ražošanas uzņēmums meklē partnerus ražotnes rekonstrukcijas projektam
Čehu dzērienu ražošanas uzņēmums meklē partnerus ražotnes rekonstrukcijas projektam programmās H2020, Erasmus, Central Europe, R&I, URBACT. Kontaktpersona: projektu vadītājs Bohuslav Straka, e-pasts: seavawe@gmail.com.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2015
Čehu bezpeļņas organizācija meklē partnerus „Eiropa pilsoņiem” projektos
Čehu bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar atbalsta sniegšanu iestādēm viņu darbībā, meklē partnerus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektos. Kontaktpersona: Alena Dvořáková; e-pasts : alena.dvorakova@coma.pro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2015
Čehu uzņēmums, kas darbojas enerģētikas sektorā, piedāvā sadarboties kā partnerim ES programmas HORIZONT 2020 projektos.
Čehu uzņēmums, kas nodarbojas ar enerģētikas sektorā piedāvā sadarboties kā partnerim ES programmas HORIZONT 2020 projektos. Kontaktpersona: Alena Dvořáková, e-pasts: alena.dvorakova@cofely.cz.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.02.2015
Itālijas sadarbības partneru piedāvājumu piedalīties Erasmus + programmā
Itālijas sadarbības partneru piedāvājumu piedalīties Erasmus + programmā. Projekta mērķa grupa-jaunieši ar īpašām vajadzībām. Potenciālajiem partneriem jāatsaucas līdz 04/02/2015 vai līdz 31/03/2015. Tā kā piedāvājums tiek sūtīts uz visām ES valstīm, jāatbild ir ļoti ātri, rakstot prof. Virginia Ravaioli uz e-pastu: info@italytrames.eu vai skype: “studiocoge”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2015
Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 23.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.01.2015
Pieejams finansējums vides izglītības nometņu organizēšanai skolas vecuma bērniem
Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
 Lasīt vairāk