Publicēts 14.11.2014
Atklāts projektu konkurss – 3.atlase apakšprogrammā “NVO projektu programma”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina trešo atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2014
Atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
Izsludināts projektu konkurss ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas ietvaros
ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (2014.-2020.) ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/014 „Promoting the contribution of private savings to pension adequacy” (Privāto ietaupījumu ieguldījums pietiekamu pensiju nodrošināšanai).
 Lasīt vairāk
krasainais_logo Publicēts 29.10.2014
Valsts kultūrkapitāla fonds organizē kultūras projektu konkursu
Līdz 7.novembrim pulksten 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 3.novembrim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem projektus šā gada 4.kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras nozarēs. Iespējams iesniegt arī Starpdisciplinārus projektus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016
Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi. Tai skaitā uz līdzfinansējumu var pretendēt arī projekti, kas saņēmuši finansējumu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
Izsludināts atklāts konkurss programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020″
Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāts finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2014.gada darba programmas ietvaros ir izsludinājis atklātu konkursu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektu īstenošanai Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2014
Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursu
Konkurss paredzēts līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu ES programmas „Kultūra” (2007–2013) un ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” (2014–2020) projektu konkursā. Šīs programmas mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Pieejams atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā".
 Lasīt vairāk