krasainais_logo Publicēts 29.10.2014
Valsts kultūrkapitāla fonds organizē kultūras projektu konkursu
Līdz 7.novembrim pulksten 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 3.novembrim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem projektus šā gada 4.kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras nozarēs. Iespējams iesniegt arī Starpdisciplinārus projektus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016
Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi. Tai skaitā uz līdzfinansējumu var pretendēt arī projekti, kas saņēmuši finansējumu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
Izsludināts atklāts konkurss programmā “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020″
Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāts finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2014.gada darba programmas ietvaros ir izsludinājis atklātu konkursu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektu īstenošanai Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2014
Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.10.2014
Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursu
Konkurss paredzēts līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu ES programmas „Kultūra” (2007–2013) un ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” (2014–2020) projektu konkursā. Šīs programmas mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Pieejams atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings".
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”
Ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. No 24.septembra līdz 22.oktobrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
 Lasīt vairāk