Publicēts 02.03.2018
Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā
Valdība ir akceptējusi grozījumus MK noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums uzņēmumu darba vides sakārtošanai
Valsts darba inspekcija (VDI) aicina mikro, mazus un vidējos uzņēmumus (ar nodarbināto skaitu līdz 50) iesniegt pieteikumus atbalsta saņemšanai, kas paredzēts nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai un uzņēmumu darba vides sakārtošanai atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām.
 Lasīt vairāk
life Publicēts 06.02.2018
Finansējums vides kvalitātes un klimata pārmaiņu uzlabojumiem
LIFE programmas ietvaros pieejams Eiropas Savienības finansējums dabas, vides un klimata jomu risinājumiem. Kopējais investīciju apmērs periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam ir 3,4 miljardi eiro, kas paredzēti vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no kopējām projekta izmaksām. Finansējumam var pieteikties jebkura juridiska persona (komersanti, pašvaldības, valsts iestādes, NVO, universitātes, izpētes institūti u.c.).
 Lasīt vairāk
LM Publicēts 02.02.2018
Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam
Līdz 21. februārim Labklājības ministrija (LM) aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam, kura mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.01.2018
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu uzsaukumi
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi jaunu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ceļvedi un pieteikuma dokumentāciju 1.marta projektu uzsaukumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2018
Mērķprogrammas konkurss “Latvijas skolas somas” satura radīšanai
Līdz 9. februārim pieņem pieteikumus Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas skolas soma” satura radīšanas konkursā. Mērķprogrammas mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas mazo formu projektu radīšanu, kas vērsti uz bērnu un jauniešu auditoriju (1.–12. klase), veicinot izpratni par Latvijas valsts vērtībām, kultūru un mūsdienu radošajiem procesiem, sekmējot piederības izjūtu un vēlmi līdzdarboties.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2018
Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai
Š.g. 20.janvārī sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai". Tā mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.
 Lasīt vairāk
logo_mezi Publicēts 04.01.2018
Jau septīto gadu A/S „Latvijas Valsts meži” nevalstiskajām organizācijām Latvijā konkursa kārtībā sadalīs 300 000 eiro
Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Nodomu protokolu un 2017.gada 27. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, jau septīto gadu Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.
 Lasīt vairāk
jaunatne Publicēts 04.01.2018
Arī 2018. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem pieejami vairāk nekā 3 miljoni eiro
Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar jaunatni katrā Latvijas reģionā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un valsts iestādes, nevalstiskā sektora biedrības un organizācijas izmantot visas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas. 2018. gadā “Erasmus+” jaunatnes jomas projektus varēs iesniegt trīs reizes: līdz 15. februārim, līdz 26. aprīlim un līdz 4. oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2017
Izsludināts otrais projektu konkurss
Otrais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ir izsludināts 2017. gada 22. novembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 22. februāris, plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem Apvienotajā tehniskajā sekretariātā (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius).
 Lasīt vairāk