Publicēts 19.06.2018
Pilsoniskās sabiedrības balva “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”
Aicinām pieteikties pilsoniskās sabiedrības balvai “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ar 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai vēlas godalgot novatoriskas iniciatīvas, kuras ir devušas ievērojamu ieguldījumu šādu uzdevumu risināšanā:
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2018
Pieejams finansējums sporta nozarē
Izsludināti divi konkursi uz Eiropas Komisijas finansējumu sporta nozarē: “Apmaiņas un mobilitāte sportā” un “Popularizēt Eiropas vērtības ar sporta iniciatīvām vietējā līmenī”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Konkurss uzņēmējiem par atbalstu informācijas pasākumiem saistībā ar ES kohēzijas politiku
Eiropas Komisija informē par iespēju atbalsttiesīgajām organizācijām un institūcijām iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā atbalsta saņemšanai informācijas pasākumu īstenošanai par ES Kohēzijas politiku jeb ES fondiem:
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.05.2018
LIFE projektu konkurss 2018. gadam
18.aprīlī Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikšanos LIFE programmas projektu konkursam, kurā aicina juridiskas personas (organizācijas), kas reģistrētas Eiropas Savienībā iesniegt projekta pieteikumus LIFE programmas finansējumam. Šis aicinājums attiecas gan uz LIFE Vide, gan LIFE Klimats apakšprogrammām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2018
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 4.aprīlī izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.
 Lasīt vairāk
jaunatne Publicēts 27.03.2018
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrajā projektu konkursā pieejams vairāk nekā 1 miljons eiro
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.03.2018
Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā
Valdība ir akceptējusi grozījumus MK noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2018
Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums uzņēmumu darba vides sakārtošanai
Valsts darba inspekcija (VDI) aicina mikro, mazus un vidējos uzņēmumus (ar nodarbināto skaitu līdz 50) iesniegt pieteikumus atbalsta saņemšanai, kas paredzēts nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai un uzņēmumu darba vides sakārtošanai atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām.
 Lasīt vairāk
life Publicēts 06.02.2018
Finansējums vides kvalitātes un klimata pārmaiņu uzlabojumiem
LIFE programmas ietvaros pieejams Eiropas Savienības finansējums dabas, vides un klimata jomu risinājumiem. Kopējais investīciju apmērs periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam ir 3,4 miljardi eiro, kas paredzēti vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no kopējām projekta izmaksām. Finansējumam var pieteikties jebkura juridiska persona (komersanti, pašvaldības, valsts iestādes, NVO, universitātes, izpētes institūti u.c.).
 Lasīt vairāk
LM Publicēts 02.02.2018
Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam
Līdz 21. februārim Labklājības ministrija (LM) aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam, kura mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.
 Lasīt vairāk